Introductie gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Het demissionaire kabinet heeft een lijst met maatregelen gepubliceerd die werkgevers kunnen verwachten in het Belastingplan 2022. Eén daarvan is de introductie van een gerichte vrijstelling voor een vergoeding voor thuiswerkkosten.

28 juni 2021 | Door redactie

In een uitgebreide tabel (pdf) heeft het demissionaire kabinet per wetsvoorstel dat het op Prinsjesdag 2021 zal presenteren, aangegeven welke maatregelen daarin zitten. Daarbij geldt uiteraard dat nog aan de wetgeving gewerkt wordt en er nog wijzigingen kunnen optreden. Het is geen verrassing dat de onbelaste thuiswerkvergoeding één van de nieuwe maatregelen zal zijn, eerder maakte het kabinet immers al bekend deze mogelijkheid te onderzoeken. Uit de tabel blijkt dat het kabinet wil inzetten op een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling. Over de exacte invulling en uitvoeringsregels van de vrijstelling is op dit moment nog niets bekend. 

Verruiming vrije ruimte in 2021

In de aankondiging van de hoofdlijnen van de plannen voor Prinsjesdag 2021 noemt het kabinet ook de verhoging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever geldt in 2021 een vrije ruimte van 3% in plaats van 1,7%. Als onderdeel van het economische steun- en herstelpakket voor COVID-19 is deze wijziging al begin van dit jaar bekendgemaakt, maar net als vorig jaar moet de wijziging nog officieel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daarom neemt het kabinet de aanpassing mee in het Belastingplan 2022. 

Verstrekken aandelenoptierechten fiscaal aantrekkelijker

Een derde maatregel die het demissionaire kabinet wil opnemen in het Belastingplan 2022 is het fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken voor het stimuleren van innovatie. Een internetconsultatie die hiermee te maken heeft, staat nog tot en met 30 juni 2021 open. Het kabinet zal het pakket Belastingplan 2022 in zijn geheel op 21 september aanstaande – Prinsjesdag 2021 – presenteren.