Onder de WAB meer geld kwijt aan transitievergoeding?

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) moet diverse wijzigingen aanbrengen in de regels voor de transitievergoeding. Die wijzigingen kunnen u extra geld kosten, maar niet in alle gevallen.

12 april 2018 | Door redactie

Deze week werd de conceptversie van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Het wetsvoorstel bevat allerlei maatregelen op het gebied van het ontslagrecht, de arbeidsovereenkomst en flexwerk. De belangrijkste plannen van de WAB voor de transitievergoeding zijn:

  • Werknemers krijgen vanaf indiensttreding recht op de transitievergoeding. Zelfs bij ontslag in de proeftijd, moet een werkgever straks de (in dit geval zeer lage) vergoeding betalen.
  • Voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn, geldt geen aparte berekening voor de transitievergoeding. Voor elk dienstjaar krijgt een werknemer een derde maandsalaris.
  • De werkgever berekent de transitievergoeding over het gehele dienstverband, in plaats van dat hij de periode waarover hij de vergoeding berekent afrondt op halve dienstjaren.

Organisatie met veel flexwerkers is veel geld kwijt

De WAB zorgt er dus voor dat een werkgever een transitievergoeding moet betalen aan élke (niet AOW-gerechtigde) werknemer die niet zelf vertrekt. Verloopt bijvoorbeeld een halfjaarcontract op of na 1 januari 2020 (de beoogde ingangsdatum van de WAB) en krijgt de werknemer geen verlenging, dan moet de werkgever de portemonnee trekken. Stel dat de werknemer € 3.000 bruto per maand verdient. Simpel genomen bedraagt de transitievergoeding dan (1/6 x € 3.000 =) € 500. Dit bedrag is niet zo hoog, maar voor werkgevers die veel met flexibele krachten werken, kunnen de kosten bij uitdiensttredingen behoorlijk oplopen. De transitievergoeding ontlopen is onder de WAB dan ook geen reden meer om personeel alleen tijdelijk werk te geven. Althans, dat hoopt het kabinet.

Maatregel voor lange dienstverbanden scheelt geld

De maatregel voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn, bespaart werkgevers juist centen. Een werknemer die € 3.000 per maand verdient en na vijftien jaar wordt ontslagen, heeft onder de WAB recht op (1/6 x € 3.000 x 30 =) € 15.000 aan transitievergoeding. Nu moet de werkgever nog voor de jaren die volgen op de eerste tien jaar 1/4 per half dienstjaar rekenen. De werknemer zou onder de huidige regels dus (1/6 x € 3.000 x 20 =) € 10.000 + (1/4 x € 3.000 x 10 =) € 7.500 = € 17.500 krijgen, ofwel € 2.500 meer! Wat de financiële gevolgen van de wijzigingen in de transitievergoeding precies zullen zijn, zal afhangen van de omstandigheden en het beleid van een organisatie. Bovendien zullen ook andere wijzigingen van invloed zijn, zoals de nieuwe WW-premie.