Wat is een re-integratieverslag en wat moet erin staan?

4 november 2021

Bij onze arbeidsongeschikte werknemers willen we nauwgezet aan de verplichtingen uit de Wet poortwachter voldoen. We hebben begrepen dat alle re-integratie-inspanningen in een re-integratieverslag moeten staan. Wat is een re-integratieverslag precies en wat moet er allemaal in staan?

Het re-integratieverslag komt aan de orde als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Vlak voordat hij een WIA-uitkering aanvraagt, moet hij het re-integratieverslag van u ontvangen, uiterlijk in week 91. Uiterlijk in de 93e week moet de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Bij de aanvraag moet hij het re-integratieverslag meesturen.

Op basis van dit re-integratieverslag beoordeelt UWV of u en de werknemer hebben voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Zijn deze onvoldoende, dan kan dat tot een loonsanctie leiden.

Inhoud re-integratieverslag

Aan het re-integratieverslag moet u minimaal de volgende documenten toevoegen:

De werknemer moet zelf het formulier Medische informatie aan UWV toesturen. Dit formulier wordt door de bedrijfsarts of arbodienst ingevuld.

Ook deze basisinformatie moet in het verslag staan;

  • de naw-gegevens;
  • de gegevens over de aard van het bedrijf;
  • de gegevens over de functie van de werknemer; en,
  • de datum eerste ziektedag.

Verkort re-integratieverslag

Een werkgever hoeft niet voor elke werknemer die voor een langere periode ziek is, een (uitgebreid) re-integratieverslag op te stellen. Als de werknemer een tijdelijk contract heeft en snel uit dienst treedt, gelden voor de werkgever minder strikte regels (V&A).

Re-integratiedossier

Een re-integratiedossier (V&A) is wat anders dan een re-integratieverslag. Het re-integratiedossier vormt wel de basis van het re-integratieverslag.

U begint met het aanleggen van een re-integratiedossier, uiterlijk vanaf de 6e week. Hierin komen minimaal:

  • het plan van aanpak en alle eventuele wijzigingen en aanpassingen;
  • alle activiteiten die de werkgever en de werknemer hebben ondernomen om de re-integratie te bevorderen; en,
  • alle documenten die betrekking hebben op genomen activiteiten (brieven, e-mails etc.).

U mag geen medische gegevens opnemen in het re-integratiedossier.