Derde jaar uitkering bij werkloosheid keert terug via cao

21 april 2017 | Door redactie

Op termijn kunnen werknemers mogelijk weer drie jaar lang een werkloosheidsuitkering krijgen. De sociale partners hebben namelijk goedkeuring gekregen voor een concreet plan dat dit moet regelen.

Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de sociale partners toestemming gegeven om voor werknemers het derde jaar uitkering bij werkloosheid te handhaven. Dat meldt de Volkskrant. Momenteel wordt de maximale duur van de wettelijke WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden, een maatregel uit de Wet werk en zekerheid. In 2013 sprak het kabinet al met de werkgevers- en werknemersverenigingen af dat zij zelf via de cao voor een aanvullende private uitkering mogen zorgen.

Werknemers moeten premie betalen

De aanvullende uitkering wordt betaald vanuit private fondsen die per nieuwe ‘verzamel-cao’ worden opgericht. Dat zijn cao’s voor hele economische sectoren. Het geld van zo’n fonds komt van de werknemers zelf, die hiervoor een premie betalen. Hoe hoog deze premie is, hangt af van het aantal uitkeringen dat vanuit het fonds betaald moeten worden. Voor een werknemer met een modaal inkomen zou de premie voor een veelgebruikt fonds kunnen oplopen tot zo’n € 200 per jaar.

Voor de zomer meer duidelijkheid

In de praktijk zullen alleen oudere werklozen van het derde uitkeringsjaar gebruik kunnen maken. De duur van de uitkering bij werkloosheid neemt immers toe naarmate een werknemer langer gewerkt heeft. Waarschijnlijk zal voor de zomer blijken of het plan daadwerkelijk doorgaat; de Raad van State heeft er dan ook een advies over afgegeven.