Werkloosheidswet (WW)

Als een werknemer geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kan het verlies aan inkomen worden opgevangen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De hoogte en duur van een WW-uitkering zijn afhankelijk van het arbeidsverleden en het inkomen van de werkloze. De WW wordt via de premies werknemersverzekeringen gefinancierd door de werkgever.

Nieuws

Actualisatie kennisdocument premiedifferentiatie WW

28-09-2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe versie van het kennisdocument premiedifferentiatie WW gepubliceerd...

Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

11-09-2023

Als een werkgever namens UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) betaalt aan een werknemer, geldt over die uitkering alt...

Corrigeer verkeerde peildatum voor hoogte WW-premie

31-08-2023

Begin dit jaar verduidelijkte de Belastingdienst dat een werkgever op de eerste dag van het aangiftetijdvak moet toetsen of de lage of de ho...

Consultatie over versoepeling herziening van WW-premie

17-07-2023

Een werkgever moet de lage WW-premie herzien naar de hoge WW-premie als hij in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft verloond. Een...