Help met WW-tools werknemer bij ontslag

5 februari 2016 | Door redactie

Als een werkgever moet ontslaan, kan hij de werknemer adviseren om een bezoekje te brengen aan de website van UWV. Hier zijn een aantal tools te vinden die kunnen helpen bij een WW-aanvraag.

UWV heeft diverse middelen in huis waarmee een werknemer makkelijker inzicht krijgt in de stappen die hij moet nemen om een uitkering van de Werkloosheidswet (WW) aan te vragen. Een werkgever kan tijdens het ontslagtraject de werknemer op de middelen wijzen. Een belangrijk document is de Checklist WW (pdf). Hierin legt UWV stap voor stap uit wat een werknemer moet doen om een WW-uitkering te krijgen en te behouden.

Wegwijzer WW app en instructievideo’s WW

Een werknemer kan zich ook laten informeren via zijn smartphone door middel van de Wegwijzer WW app. Deze gratis app – die is bedoeld voor werknemers die op of na 1 juli 2015 werkloos zijn geworden – verstuurt een melding naar de werknemer als hij een actie behoort te ondernemen voor zijn WW. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inschrijving bij UWV op werk.nl, die uiterlijk op de tweede dag van werkloosheid moet plaatsvinden. Verder heeft UWV voor het invullen van diverse WW-formulieren een aantal instructievideo’s online gezet.

Ontslagbegeleiding van werkgever misstaat niet

Werkgevers zijn in principe niet verplicht om werknemers bij hun ontslag (tools) te begeleiden, maar toch kan hulp aanbieden aan te raden zijn. Zeker als de werkgever het ontslag erdoorheen heeft gedrukt (zoals bij bedrijfseconomisch ontslag). Door z’n hulp laat de werkgever nog een blijk van goed werkgeverschap zien, waardoor een werknemer prettiger de organisatie verlaat. Hierbij doet de werkgever er wel goed aan om rekening te houden met de wijzigingen in de WW.