30%-regeling

Werkgevers mogen aan een buitenlandse werknemer onder voorwaarden vijf jaar lang een onbelaste vaste kostenvergoeding geven als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland. De werkgever mag een percentage van het loon inclusief de vergoeding zonder verder bewijs onbelast aan de werknemer uitkeren. Sinds 2024 is dit percentage niet altijd meer 30%, maar de eerste 20 maanden 30%, dan 20 maanden 20% en dan 20 maanden 10%. Er geldt per 2024 ook een bovengrens.

De 30%-vergoedingsregeling kan ook gelden voor werknemers uit Nederland die naar het buitenland worden uitgezonden. Dan kan de onbelaste vergoeding nog wel vijf jaar 30% van het loon zijn.

De sociale verzekeringen kennen ook een 30%-regeling. Daarover vindt u op deze themapagina niets terug. Lees hiervoor het verdiepingsartikel Aandachtspunten bij ingaan 30%-herzieningssituatie WW-premie of ga naar de themapagina Sociale verzekeringen.

Nieuws

Belangrijke fiscale regelingen op de rol voor evaluatie

27-02-2024

De overheid houdt geregeld fiscale regelingen tegen het licht om te zien of ze nog wel doen wat ze beloven. Dit jaar worden onder meer de re...

Extra grenzen voor de 30%-regeling in 2024

17-01-2024

In 2024 moet een buitenlandse werknemer méér verdienen om onder de 30%-regeling te vallen. Dit komt door de jaarlijkse verhoging van de sala...

Besluit over correctie 30%-regeling in loonaangifte

08-01-2024

De staatssecretaris van Financiën publiceerde onlangs het Besluit correctie 30%-regeling. Hierin staan regels voor de toepassing van de 30%-...

Evaluatie 30%-regeling eerder, versobering ongewijzigd

04-12-2023

Door een amendement van de Tweede Kamer wordt per 2024 de 30%-regeling versoberd. In antwoord op vragen van Eerste Kamerleden liet staatsecr...