Adviesrecht OR: artikel 25 WOR

Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van onderwerpen die adviesplichtig zijn. Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van iedere ondernemingsraad (OR).

Samen met het instemmingsrecht kan de OR er met adviesrecht voor zorgen dat de werkgever bepaalde plannen voor de organisatie moet bijstellen. Op die manier kan de OR zijn stempel drukken op het beleid. Wil de werkgever bijvoorbeeld reorganiseren of fuseren, dan is hij verplicht om het voorgenomen besluit voor te leggen aan de OR van uw organisatie. Brengt de ondernemingsraad een negatief advies uit, dan kan de werkgever dat advies niet zomaar in de wind slaan. 

Nieuws

Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

16-02-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de ondernemingsraad (OR) adviesrecht en instemmingsrecht toe bij een aantal specifieke zaken toe....

OR moet alert zijn op signalen voor reorganisatie

09-02-2024

UWV signaleert een flinke toename van het aantal reorganisaties en ontslagrondes. Het aantal is weer op het niveau van vóór de coronacrisis...

Voordelen en agendapunten halfjaarlijkse overlegvergadering

17-01-2024

Het overlegrecht verplicht de bestuurder om minimaal twee maal per jaar in overleg te gaan met de ondernemingsraad (OR) om de algemene gang...

Rapporteren over verduurzaming betreft ook (OR) mkb

10-01-2024

Grote beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf dit boekjaar een uitgebreid duurzaamheidsverslag opstellen. Dit volgt uit de Corporate Sustaina...