Adviesrecht: artikel 25 WOR

Het adviesrecht (artikel 25 WOR) is één van de belangrijkste bevoegdheden van iedere ondernemingsraad (OR). Samen met het instemmingsrecht kan de OR er met adviesrecht voor zorgen dat de werkgever bepaalde plannen voor de organisatie moet bijstellen. Op die manier kan de OR zijn stempel drukken op het beleid. Wil de werkgever bijvoorbeeld reorganiseren of fuseren (verdiepingsartikel), dan is hij verplicht om het voorgenomen besluit voor te leggen aan de OR van uw organisatie. Brengt de ondernemingsraad een negatief advies uit, dan kan de werkgever dat advies niet zomaar in de wind slaan. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waar is het adviesrecht geregeld?
Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van onderwerpen die adviesplichtig zijn.

Wat is de rol van de OR bij thuiswerken?
Bij de invoering van thuiswerken in een organisatie heeft de ondernemingsraad (OR) inspraak. Aan de hand van de checklist (tool) kunnen zowel de ondernemer als de ondernemingsraad zien welke rechten de ondernemingsraad heeft bij het invoeren van thuiswerken. 

 

Artikel 31 c WOR: OR-rechten adviesopdracht deskundige?

Informatierecht | Publicatiedatum 31-05-2022

In de Wet op de ondernemingsraden staat dat de bestuurder de ondernemingsraad (OR) moet mededelen dat hij voornemens is een adviesopdracht aan een deskundige...

Strategische personeelsplanning (SPP): rechten or?

Strategische personeelsplanning (SPP) | Publicatiedatum 07-04-2022

Onze bestuurder wil aan de slag gaan met een strategische personeelsplanning (SPP). Dit geeft wat onrust bij onze achterban. We vragen ons af welke rol we als ondernemingsraad...

Wat is precies de rol van de OR bij eigenrisicodragerschap?

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | Publicatiedatum 22-11-2021

Onze bestuurder heeft ons advies gevraagd over het eigenrisicodragerschap (ERD). Wat is dat precies? En, wat houdt het risico bij eigenrisicodragerschap in?

Stroomlijn het adviesrecht van de OR

Adviesrecht Publicatiedatum 25-06-2021

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw ondernemingsraad (OR) in een aantal specifiek genoemde gevallen het recht om advies te geven over een voorgenomen...

OR & collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag 6 minuten | 25-11-2022

Als de omstandigheden binnen een organisatie aanleiding geven om werknemers te ontslaan, is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag. Van co...

Voor uw OR is de intentieverklaring een belangrijk document

Adviesrecht 5 minuten | 09-11-2022

Een intentieverklaring is één van de eerste stappen voor een overname of fusie en daarmee ook de aankondiging van ingrijpende veranderingen....

OR moet extra alert zijn bij overname door private equity

Reorganisatie 6 minuten | 09-11-2022

Private equity (PE) is een term die steeds vaker voorkomt bij bedrijfsfusies en -overnames. Het aantal organisaties dat er in Nederland mee...

Een belangrijke investering beoordelen

Adviesrecht Publicatiedatum 09-08-2022

Een bestuurder moet de OR om advies vragen als hij een belangrijke investering wil doen (artikel 25, lid 1h WOR). In de adviesaanvraag moet de bestuurder alle (in)directe...

Het OR-werk stroomlijnen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 01-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt het medezeggenschapswerk de nodige wettelijke kaders. OR en bestuurder hebben echter ook nog ruimte om zelf invulling te geven...

Overeenstemmingsrecht OR

Overeenstemmingsrecht OR Publicatiedatum 14-12-2020

Naast het overleg-, initiatief-, informatie-, advies- en instemmingsrecht heeft de OR overeenstemmingsrecht. Dit recht staat echter niet in de Wet op de ondernemingsraden...

OR mag bestuurder ongevraagd adviseren

Adviesrecht Publicatiedatum 11-08-2020

De OR mag de bestuurder ongevraagd adviseren over alle zaken die de organisatie aangaan (artikel 23, lid 3 WOR). De bestuurder is verplicht om dit initiatiefvoorstel...

Heeft u een vraag over Adviesrecht?

Finy van der Vlis
Finy van der Vlis
Advies en training voor ondernemingsraden
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Adviesrecht?

Finy van der Vlis
Finy van der Vlis
Advies en training voor ondernemingsraden
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie