Adviesrecht

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van iedere ondernemingsraad (OR). Samen met het instemmingsrecht kan de OR er met adviesrecht voor zorgen dat de werkgever bepaalde plannen voor de organisatie moet bijstellen of zelfs moet intrekken! Wil de werkgever bijvoorbeeld reorganiseren of fuseren, dan is hij verplicht om het voorgenomen besluit voor te leggen aan de OR van uw organisatie. Brengt de ondernemingsraad een negatief advies uit, dan kan de werkgever dat advies niet zomaar in de wind slaan. Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van onderwerpen die adviesplichtig zijn.

Uitgelicht

Adviesrol van de OR gebruiken bij sociaal beleid

Sociale informatie uit de onderneming geeft aan wat de onderneming investeert in sociale voorzieningen. Bij (bewust) ontbrekend sociaal...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Voorbeeldadvies OR

Een goed OR-advies maakt volkomen duidelijk op welke informatie het is gebaseerd en welke procedure eraan ten grondslag ligt. Zo heeft...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

Is fusieplan adviesplichtig?

Onze zorginstelling gaat fuseren met een andere zorginstelling. De intentieverklaring is al getekend en de melding aan de mededingingsautoriteit...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Wat kunnen we doen als bestuurder het adviesrecht...

Uit het meerjarig ondernemingsplan bleek dat er een flinke uitbreiding zal plaatsvinden. Dit besluit is genomen zonder onze OR om advies...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Adviesrecht 6 minuten | 29-07-2020

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

Uw rechten en bevoegdheden bij een fusie in de praktijk

Ondernemingsraad 6 minuten | 07-07-2020

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan heeft uw OR verschillende rechten en bevoegdheden. Deze verschillen per fase i...

Infographics

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

Invloed die OR kan uitoefenen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) zoals vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen....

Vraag en antwoord

Kan de OR een bijdrage leveren aan vrijwilligersbeleid?
Uw ondernemingsraad kan inderdaad zelf het initiatiefrecht gebruiken om vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en ingevoerd te krijgen (artikel 23 WOR). Het is verstandig om uw bestuurder hier van tevoren van op de hoogte te stellen. Als hij namelijk laat weten daar geen prijs op te stellen,... Lees het hele antwoord