Na ouderschapsverlof minder uren werken mag

21 maart 2012 | Door redactie

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor werknemers na hun ouderschapsverlof het recht hebben om hun arbeidsduur tijdelijk aan te passen. De Nederlandse wetgeving komt hiermee in lijn met de Europese regelgeving over ouderschapsverlof. De werknemer moet dit verzoek dan drie maanden vóór de afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk indienen.

De wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Arbeidstijdenwet (ATW) (pdf) zorgen ervoor dat een werknemer na het opnemen van ouderschapsverlof een verzoek kan indienen voor een tijdelijke aanpassing van zijn werktijden. Daarnaast is er nu in de wet vastgelegd dat u werknemers niet mag benadelen als zij gebruikmaken van het recht op ouderschapsverlof. Er zijn bijvoorbeeld werkgevers die hun werknemers niet toestaan om vakantiedagen op te nemen, omdat zij door het ouderschapsverlof al langere tijd afwezig zijn geweest. De wijzigingen in de WAZO en de ATW zijn op 20 maart 2012 aangenomen door de Eerste Kamer, maar zijn nog niet gepubliceerd in de Staatscourant.

Werk en zorg combineren

Een werknemer die méér of minder uren wil gaan werken, kan op dit moment al onder voorwaarden een verzoek indienen voor een wijziging van zijn werktijden. Het gaat bij zo’n verzoek dan meestal om een structurele wijziging van de arbeidsduur. De werknemer moet dan wel minimaal één jaar in dienst zijn en hij mag dit verzoek maar één keer in de twee jaar indienen. Door de wetswijzigingen wordt het voor werknemers makkelijker om na het ouderschapsverlof hun werktijden voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld één jaar, aan te passen. Dit betekent overigens niet dat de werknemer nu geen verzoek meer kan indienen voor een structurele wijziging van zijn arbeidsduur.

Flexibelere regels werk- en verloftijden

In augustus vorig jaar stuurde het kabinet ook al een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat de regels rond werk- en verloftijden flexibeler moet maken. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Tijdelijk minder uren werken wordt makkelijker'. Dit wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.