Werknemer moet tijd in de file compenseren

22 januari 2016 | Door redactie

Als een werknemer onderweg naar zijn werk in de file staat, hoeft de werkgever die tijd niet te betalen. De reistijd van huis naar werk is namelijk geen arbeidstijd. Dat werkt anders als de werknemer onderweg is naar een zakelijke afspraak, óók als hij rechtstreeks vanuit thuis naar die afspraak gaat.

In de file staan kost tijd. Die tijd komt in de meeste gevallen niet voor rekening van de organisatie, maar van de werknemer. De reistijd van huis naar werk en terug, valt namelijk niet onder arbeidstijd. Op die regel geldt één uitzondering: als een werknemer rechtstreeks vanuit huis naar zijn eerste afspraak rijdt – en die reistijd dus wél arbeidstijd is – hoeft hij de extra reistijd niet te compenseren.

Heldere afspraken voorkomen onduidelijkheid

Werkgevers kunnen maar beter duidelijk aan werknemers laten weten wat zij moeten doen als ze te laat komen doordat ze in de file gestaan hebben. Werknemers kunnen bijvoorbeeld langer doorwerken of vakantie-uren inleveren. Fileleed kan in sommige gevallen ook voorkomen worden door flexibel om te gaan met arbeidstijden en werknemers in de gelegenheid te stellen om thuis te werken op de dagen dat er veel files staan.

Steeds drukker op Nederlandse wegen

Flexibele arbeidstijden en thuiswerkovereenkomsten (tool) worden steeds belangrijker, niet alleen om voor werknemers de balans tussen werk en privé te bewaren, maar ook omdat er steeds meer files staan. Volgens de ANWB was de filezwaarte in 2015 20% hoger dan in het jaar ervoor. Nu de economische crisis voorbij is en steeds meer mensen weer aan het werk gaan, komen er ook weer meer auto’s op de weg. De filedruk neemt naar verwachting dus nog meer toe in de komende jaren. Het kan daarom verstandig zijn om een verzoek van een werknemer om flexibele werktijden te accepteren (tool).