OR belangrijk bij wijzigen arbeidsvoorwaarden

20 mei 2015 | Door redactie

Wil de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen, dan speelt ook de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol. De kans dat de werkgever de wijzigingen met succes kan doorvoeren, is groter als hij uw OR of de vakbond aan zijn zijde heeft.

De bestuurder kan besluiten om uw OR te betrekken bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. Instemming (of geen bezwaar) van de OR zorgt er namelijk voor dat de redelijkheid van de wijziging van een arbeidsvoorwaarde gegeven is. Althans, dat vindt de rechter. Zo is instemming van de OR of vakbond bij het aanpassen van arbeidsvoorwaarden vanwege bedrijfseconomische redenen vaak doorslaggevend in een eventuele rechtszaak. Dit geldt niet alleen in de situatie waarin de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding heeft opgenomen in de arbeidsovereenkomst (hierover kunt u kunnen lezen in het nieuwsartikel 'Aanpassing arbeidscontract via wijzigingsbeding’), maar ook als de werkgever terugvalt op het beginsel van goed werkgever- of werknemerschap (hierover leest u meer in het nieuwsartikel ´Een beroep doen op goed werknemerschap’).

Het oordeel van de OR en vakbond bij wijziging arbeidsvoorwaarden

De instemming van de vakbond heeft vaak meer gewicht dan instemming van de OR. De vakbond staat namelijk verder van uw organisatie af en oordeelt daardoor objectiever. De rol die de instemming  heeft, is groter als er grondig overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken partijen, als de voor- en nadelen zijn afgewogen en als de OR of vakbond goed heeft gecommuniceerd met de achterban. Vergeet niet dat de werkgever bij sommige arbeidsvoorwaarden sowieso eerst langs de OR moet: bijvoorbeeld als het gaat om regelingen op het gebied van arboregelingen, scholing en winstdelingsregelingen (artikel 27 lid 1 Wet op de ondernemingsraden).