Zorg aan werkenden door bedrijfsarts in het geding

19 januari 2023 | Door redactie

De beroepsvereniging van bedrijfsartsen slaat alarm vanwege het oplopend tekort aan bedrijfsartsen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de zorgverlening aan werkenden hierdoor in de knel komt. Dat kan de druk opvoeren op werkgevers om meer aan preventie te doen.

Naar aanleiding van de rapportage van het Capaciteitsorgaan trekt de Nederlandse Vereniging voor  Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) aan de bel: de instroom van studenten voor de opleiding bedrijfsarts is weer verder gedaald. Daarnaast is de uitstroom toegenomen, onder andere door pensionering. De NVAB pleit nogmaals voor financiering van de beroepsopleiding door de overheid. Het tekort aan bedrijfsartsen dreigt zo groot te worden, dat dit onder de huidige omstandigheden niet binnen tien jaar is aan te vullen. Hierdoor komt de zorg aan werkenden in gevaar. En de vraag naar arbeidsgerelateerde zorg zal alleen maar toenemen: werknemers moeten langer doorwerken, de beroepsbevolking is diverser en de kans op ziekte en arbeidsongevallen neemt toe.

Taakdelegatie bedrijfsarts bespreken

Als vraag en aanbod te ver uit elkaar gaan lopen, kan dit betekenen dat de werkgever niet verzekerd is van ondersteuning door de bedrijfsarts op de momenten dat hij dat wil. Bij onvoldoende capaciteit kunnen de adviserende en preventieve taken van de bedrijfsarts in het geding komen. De werkgever zal zelf meer aan preventie moeten doen om te proberen uitval te voorkomen. Maar ook bij verzuim kan dit problemen opleveren, want wat doe je als een zieke werknemer niet snel bij de bedrijfsarts terecht kan? Werkgevers doen er verstandig aan dit ook te bespreken bij de contractonderhandelingen met de arbodienst. Veel bedrijfsartsen werken op dit moment al met taakdelegatie, waarbij een arbo-verpleegkundige of casemanager bepaalde taken van de bedrijfsarts overneemt. Expliciet vragen hoe vaak dit voorkomt en welke taken dit betreft, voorkomt verkeerde verwachtingen, ook bij werknemers.

Bijlagen bij dit bericht