Werkgevers vinden jubileumuitkering minder belangrijk

De jubileumuitkering die werknemers ontvangen als zij bijvoorbeeld 25 of 40 jaar in dienst zijn, verliest aan populariteit. Werkgevers geven het bedrag liever uit aan duurzame inzetbaarheid.

26 april 2018 | Door redactie

Deze week stelde werkgeversvereniging AWVN in een artikel van de Telegraaf ‘een neerwaartse trend’ te zien bij het aantal cao-regelingen voor het belonen van jubilarissen. Vroeger kregen de meeste werknemers bij een 25- of 40-jarig jubileum een (financieel) extraatje, maar zo gebruikelijk is de jubileumbonus inmiddels niet meer. Toch heeft in Nederland nog bijna een derde van de werknemers een dienstverband met een duur van 10 jaar of langer, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zonder cao is jubileumuitkering niet zomaar te schrappen

Volgens AWVN heeft het belonen van jubilarissen geen prioriteit. Liever investeren werkgevers in bij- en omscholing van werknemers, zodat hun duurzame inzetbaarheid verbetert. Als in een cao een jubileumregeling wordt geschrapt, hoeft de werkgever jubilerende werknemers niet meer extra te belonen. Maar als een werkgever niet aan een cao is gebonden en bij jubilea altijd een bonus heeft toegekend, kan hij die bonus niet zomaar schrappen of vervangen door een scholingspotje. Er is immers sprake van een arbeidsvoorwaarde, die niet zomaar eenzijdig te wijzigen is (tool).

Jubileumuitkering kan tweemaal onbelast blijven

Het is natuurlijk ook mogelijk dat een werkgever bij het wegvallen van een cao-regeling de bonus voor loyale werknemers juist wil behouden. Als de cao niet tegenwerkt, zal dat doorgaans wel kunnen. Een werkgever mag een werknemer die minimaal 25 jaar in dienst is, eenmalig een onbelaste uitkering geven van maximaal het loon over een maand. Voor zo’n diensttijduitkering (tool) geldt namelijk een vrijstelling. Is een werknemer minimaal 40 jaar in dienst, dan is opnieuw een eenmalige onbelaste jubileumuitkering mogelijk. In het Handboek Loonheffingen 2018 (tool) zijn specifieke regels opgenomen voor het bepalen van het maandloon en de vrijstelling. Een werkgever kan voor de jubileumuitkering eventueel ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken.