Omstandigheden die coaching tot een succes maken

5 oktober 2023 | Door redactie

Een coachingstraject is een goed middel om werknemers te ondersteunen bij hun ontwikkeling of de uitvoering van hun werkzaamheden. Coaching is echter niet voor alle situaties geschikt. Om coaching met succes toe te passen in de organisatie, is het belangrijk om te weten wanneer het wel en wanneer het niet van pas komt.

Er bestaan verschillende visies op coaching, er is dus niet één vaste definitie. Coaching is in ieder geval een vorm van begeleiding, waarbij een begeleider een werknemer of team op een gelijkwaardige manier helpt om bepaalde door hemzelf gestelde doelen te bereiken. De coach draagt geen oplossing aan voor uitdagingen of problemen en velt ook geen oordeel. Hij helpt de werknemer om zelf en op zijn eigen manier oplossingen te vinden en vorm te geven. Niet iedere situatie is geschikt voor een coachingstraject. Zo heeft coaching geen zin in situaties waarop werknemers zelf geen invloed hebben.

Doelen

Situaties waarin coaching meestal wél effectief is, hebben vaak duidelijke, concrete en reële doelen, zoals:

  • het verbeteren van het functioneren van een werknemer;
  • het toewerken naar of het aanpassen aan een nieuwe functie;
  • het zich eigen maken van nieuwe taken in een bestaande functie.

Succesfactoren van een coachingstraject

Daarnaast zijn er nog een aantal factoren van belang om van het coachingstraject een succes te maken. Er moet sprake zijn van:

  • realistische verwachtingen die aansluiten op de praktijk;
  • een goede relatie tussen de coach en de gecoachte;
  • een coachingsstijl (tool) die past bij zowel de coach als de gecoachte;
  • een gemotiveerde coach en gecoachte;
  • de juiste redenen voor coaching (geen oneigenlijk doel zoals dossieropbouw voor ontslag bij disfunctioneren);
  • draagvlak binnen de organisatie.