Vragen over: eHerkenning gebruiken bij UWV

Sinds 1 november 2018 kunnen werkgevers gebruikmaken van eHerkenning om in te loggen bij het werkgeversportaal van UWV. Vanaf 1 november 2019 is eHerkenning zelfs verplicht. Hoog tijd om ervoor te zorgen dat dit voor uw organisatie geregeld is dus! Hoe zit het ook alweer?

25 juli 2019 | Door redactie

Het werkgeversportaal van UWV is voor werkgevers onmisbaar. Om er gebruik van te kunnen blijven maken vanaf 1 november 2019 moeten ze met eHerkenning inloggen.

Wat is eHerkenning precies?

eHerkenning is een digitale sleutel die gebruikt wordt om in te loggen bij provincies, gemeenten en diverse ministeries en overheidsinstanties. Steeds meer overheidsorganisaties werken met eHerkenning als inlogmethode. Naast UWV maken de Belastingdienst, de Dienst Wegverkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel (KvK) er gebruik van, of zullen dat gaan doen.

Hoe is eHerkenning aan te vragen?

Werkgevers kunnen een eHerkenningsmiddel niet zelf bij UWV aanvragen. Dat kan alleen via zogenoemde middelenleveranciers. Deze bieden de digitale sleutel op vijf niveaus aan. Voor toegang tot het werkgeversportaal van UWV moet uw organisatie eHerkenning op niveau 3 (EH3) kiezen. Niet alle middelenleveranciers bieden de dienst echter op dit niveau aan. U kunt de diensten en prijzen makkelijk vergelijken via eHerkenning.nl. Na de aanvraag duurt het nog minstens enkele dagen voor deze goedgekeurd wordt.

Waar is het werkgeversportaal voor nodig?

  • het bekijken, downloaden en opslaan van alle brieven van UWV over uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO);
  • het bekijken van alle bedrijfsspecifieke informatie over eigenrisicodragerschap;
  • het doorgeven van ziek- en hersteldmeldingen;
  • het stellen van vragen aan UWV;
  • het indienen van ontslagaanvragen;
  • het uploaden van re-integratieverslagen.

Geldt eHerkenning voor de hele organisatie?

Een eHerkenningsmiddel is alleen per persoon aan te vragen. Nog voordat uw organisatie een leverancier kiest, moet dus duidelijk zijn wie het eHerkenningsmodel mag gaan gebruiken: vaak zijn dit een salarisadministrateur en een HR-professional. Zij moeten immers aan de slag met de gegevens uit het werkgeversportaal van UWV. Werknemers mogen hun eHerkenning – óók bij ziekte, afwezigheid of uitdiensttreding – niet overdragen aan een andere werknemer. Uw organisatie mag zoveel werknemers aanwijzen voor een eHerkenningsmiddel als nodig is. Daarvoor geldt geen maximum. 

Mag elke werknemer een eHerkenningsmiddel aanvragen?

Nee, alleen iemand die bij de KvK geregistreerd staat als tekenbevoegd kan zichzelf of andere werknemers machtigen om met de gegevens bij UWV aan de slag te gaan. De leverancier van het eHerkenningsmiddel controleert dat bij het afhandelen van de aanvraag.