Beoordelen volgens het WAKKER-principe

21 augustus 2019 | Door redactie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken moeten zo objectief mogelijk gevoerd worden. De objectiviteit bij dergelijke belangrijke gesprekken is te vergroten door het WAKKER-principe aan te houden.

Goed observeren is erg belangrijk tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken. Helemaal als meerdere personen het gesprek afnemen: zij moeten dezelfde normen hanteren en het onderling eens zijn over het oordeel, omdat een medewerker anders twee verschillende boodschappen te horen krijgt. Vooroordelen bij functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn tot een minimum te beperken door het WAKKER-principe aan te houden. Dit is een methode om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen over het gedrag en de competenties van een medewerker.

Stappenplan bij beoordelen

Het WAKKER-principe houdt in dat u bij een functionerings- of beoordelingsgesprek (tool) het volgende stappenplan aanhoudt:

  • Waarnemen: observeer het concrete, feitelijke gedrag van de medewerker. Wat doet en zegt hij, en wat doet en zegt hij niet?
  • Aantekeningen maken: schrijf uw waarnemingen op zodat u deze nog eens kunt teruglezen.
  • Klasse bepalen: koppel het gedrag van de medewerker aan de competenties die voor de functie van belang zijn.
  • Kwantificeren: maak onderscheid tussen uw observaties en de verschillende niveaus van vereiste competenties en hang hier een score aan.
  • Evalueren: bespreek de beoordeling (eventueel) met uw eigen leidinggevende.
  • Rapporteren: bespreek de conclusies met de medewerker en neem deze op in het verslag.

Welke waardering?

Beschrijf dus altijd eerst het concreet waargenomen gedrag en geef pas na afloop daarvan een waardering. Bepaal welke beloning (bijvoorbeeld in de vorm van een periodiek) bij het functioneren hoort en welk niveau de medewerker uiteindelijk moet behalen. Geef ook aan binnen welke termijn de medewerker dat niveau moet hebben bereikt.

Bijlagen bij dit bericht

Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 1
E-learning | VideoCollege 26 minuten
Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 2
E-learning | VideoCollege 15 minuten
Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 3
E-learning | VideoCollege 21 minuten