Camera niet toegestaan bij beoordeling

26 augustus 2015 | Door redactie

U mag geen camera’s inzetten om het gedrag en functioneren van uw medewerkers de beoordelen. Wel mag u eventueel mystery guests inzetten. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.

In de zaak was de ondernemingsraad (OR) een vervoersbedrijf naar de kantonrechter gestapt omdat de werkgever soms mystery guests inzette om mee te rijden met de buschauffeurs en ze te beoordelen op rijvaardigheid en gedrag. Volgens de OR had de raad instemmingsplicht omdat het in dit geval ging om de beoordeling van medewerkers én omdat er sprake zou zijn van een wijzigingsbesluit.
De organisatie zou namelijk geregeld afwijken van de Regeling Cameratoezicht. De camerabeelden mochten alleen worden gebruikt bij een formele aangifte van een misdrijf of betrokkenheid daarbij of als de politie of justitie de beelden had opgevraagd. De camerabeelden werden echter ook gebruikt om gedrag te controleren zoals het roken van een sigaret of het gebruiken van een mobiele telefoon tijdens de busrit.

Mystery guests toegestaan, camera niet

De kantonrechter oordeelde echter dat er geen sprake was van een regeling volgens artikel 27 lid 1g WOR (Wet op ondernemingsraden). De inzet van mystery guests vond namelijk al plaats sinds 2010 en was zeven keer voorgekomen sinds die tijd. Daarnaast had de beoordeling met behulp van de mystery guests niet geleid tot een wijziging van de bestaande beoordelingsformulieren. Volgens de rechter was er niet zozeer sprake van een wijziging, maar interpreteerde de organisatie de Regeling Cameratoezicht te ruim. Daarom oordeelde de rechter dat het vervoersbedrijf per direct moest stoppen met het gebruik van de camerabeelden om het gedrag van de werknemers te controleren.
Rechtbank Oost-Brabant, 7 augustus 2015, ECLI (verkort): 4762