Flexibel met generieke functieomschrijvingen

2 augustus 2016 | Door redactie

Bij het opstellen van functieomschrijvingen kan uw organisatie de keuze maken om het werk generiek of specifiek te omschrijven. Het voordeel van generieke functieomschrijvingen is dat het beter beheersbaar is en dat werknemers flexibeler ingezet kunnen worden. Er zijn echter ook nadelen.

Een goede functieomschrijving is de basis van het functiewaarderingssysteem (tool) en kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij werving en selectie, opleiden, beoordelen en belonen. Voordat uw organisatie begint met het opstellen van functieomschrijvingen is het verstandig om een bewuste keuze te maken voor de insteek van deze beschrijvingen. Eén van de afwegingen is of uw organisatie kiest voor een generieke of een specifieke functieomschrijving.

Generieke functieomschrijving kan te abstract zijn

Een generieke functieomschrijving bevat een algemene – niet aan een specifieke context gebonden – beschrijving van de functie. Het voordeel hiervan is dat uw organisatie werknemers flexibel kan inzetten zonder dat de functieomschrijving iedere keer aangepast hoeft te worden. Het gevaar van een generieke functieomschrijving kan zijn dat de beschrijving te abstract en voor meerdere interpretaties vatbaar is. Dit maakt het voor leidinggevenden lastiger om een werknemer op basis van de functieomschrijving te beoordelen.

Kies bewust welke functies geschikt zijn

Maakt uw organisatie functieomschrijvingen te generiek, dan bestaat het gevaar dat de beschrijvingen praktisch gezien niet bruikbaar zijn. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin om een generieke functieomschrijving van de functie ‘stafmedewerker’ te maken als hieronder zowel een HR-medewerker als een ICT-medewerker wordt geschaard. Het is dus verstandig om een bewuste afweging te maken voor welke functies een generieke beschrijving meerwaarde levert en voor welke functies niet.

Abonnees van het vakblad HR Rendement kunnen in het augustusnummer – dat op 9 augustus bij hen op de mat valt – meer lezen over de voor- en nadelen van generieke functieomschrijvingen.