Constructief mopperen tijdens een klaagsessie

13 april 2023 | Door redactie

Een klaagcultuur: dat is toch wel het laatste waarop een organisatie zit te wachten. Toch kan klagen soms heel productief zijn, als het tenminste wordt gebruikt als aanleiding voor veranderingen binnen de organisatie. Organiseer daarom eens een klaagsessie met werknemers.

Van geklaag wordt niemand beter als er verder niets met de gevoelens van ontevredenheid wordt gedaan. Klagen en mopperen kunnen dan zelfs bijzonder demotiverend werken voor werknemers. Dankzij een zorgvuldig georganiseerde klaagsessie wordt het echter mogelijk dat klachten een waardevolle bijdrage leveren aan veranderprocessen binnen de organisatie.

Ontevredenheid koppelen aan visie

De vraag is alleen: hoe wordt klagen constructief? Op de eerste plaats is het belangrijk dat een leidinggevende de klachten van werknemers herkent en – als de klachten terecht zijn – ook érkent. Werknemers moeten in de klaagsessie daarom allereerst de kans krijgen om hun ontevredenheid te uiten. De tweede stap is om de klacht aan een visie te koppelen. Door werknemers vooraf te vragen om alvast na te denken over verbetermogelijkheden, nodigt de leidinggevende hen uit om zelf oplossingen aan te dragen voor ervaren problemen.

Verschillende voordelen

Als werknemers via een klaagsessie bij veranderprocessen in de organisatie (artikel) worden betrokken, heeft dat de volgende voordelen:

  • Werknemers ontdekken het belang van een assertieve houding: het heeft zin om ongenoegens te uiten, zolang dit tenminste constructief gebeurt.
  • Werknemers leren hun ongenoegens te vertalen naar gewenste visies voor de toekomst. Ook zien ze beter het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie.
  • Werknemers kunnen meer begrip opbrengen voor het feit dat grote veranderingen vaak stap voor stap komen.
  • Werknemers reageren minder defensief op veranderingen, omdat de leidinggevende laat zien dat hij hun ongenoegen serieus neemt en hen actief betrekt bij het verandertraject.