Geldzorgen werknemers: herkennen, bespreken, verwijzen

15 december 2021 | Door redactie

Er heerst op de werkvloer nog altijd een taboe rond geldproblemen. Leidinggevenden kunnen veel meer doen om dit taboe te doorbreken. Platform Wijzer in geldzaken heeft hiervoor een pakket hulpmiddelen ontwikkeld.

Financiële problemen door een scheiding, baanverlies van de partner, gezondheid of zorgtaken: het kan iedereen overkomen. Dergelijke gebeurtenissen geven veel stress en hebben dus ook gevolgen voor de werkgever, zoals een grotere kans op verzuim en minder goed functioneren van de werknemer. De meeste leidinggevenden vinden het belangrijk om werknemers met financiële problemen te helpen. Een financieel fitte werknemer is immers productiever en gelukkiger. Maar bijna de helft van leidinggevenden die zeggen dat werknemers met financiële problemen hulp kunnen krijgen, geven ook toe dat dit niet actief gedeeld wordt binnen de organisatie. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën om de financiële fitheid van Nederland te bevorderen.

Posters, flyers en voorbeeldteksten

Ruim 30% van de huishoudens in Nederland heeft moeite om rond te komen en ongeveer 20% heeft betalingsachterstanden. Platform Wijzer in geldzaken heeft daarom een set hulpmiddelen ontwikkeld om werkgevers te ondersteunen bij de aanpak van geldproblemen van werknemers. Leidinggevenden kunnen hiermee vaker, sneller én eerder een helpende hand bieden aan werknemers met geldzorgen. Het gaat hierbij onder meer om:

  • herken- en verwijstips;
  • materialen die werkgevers binnen hun eigen organisatie kunnen verspreiden, zoals posters, flyers en voorbeeldteksten voor intranet (tool);
  • informatie over loonbeslag (tools).

Eerder gaf het NIBUD, het kenniscentrum voor de huishoudportemonnee, al advies over hoe leidinggevenden met werknemers met geldproblemen in gesprek kunnen gaan. Een handleiding voor een gesprek met een werknemer met (dreigende) schulden (tool) kan ook van pas komen.

Bijlagen bij dit bericht

Probleemoplossing en besluitvorming
E-learning | VideoCollege 13 minuten