Subtiel motiveren door te nudgen

Werknemers motiveren hoeft niet moeilijk te zijn. Leidinggevenden kunnen met kleine, subtiele aanpassingen proberen het gedrag van werknemers te veranderen. In de gedragspsychologie spreekt men dan van 'nudging'.

17 november 2021 | Door redactie

Met nudging probeert men het gedrag van mensen te veranderen, zonder iets te verbieden of aanzienlijk te veranderen. Het zit ‘m dus in de kleine dingen. Er zijn in talloze situaties nudges te bedenken die inspelen op de natuurlijke psychologische processen die de basis vormen van het menselijk gedrag. Ook op de werkvloer kunnen leidinggevenden hun werknemers naar een hoger niveau (artikel) tillen door te nudgen.

Kleine gebaren, grote veranderingen

Bewuste nudges van de leidinggevende zetten een proces in gang waarbij er langzamerhand meer ruimte ontstaat voor werkplezier en eigen initiatieven. Enkele simpele voorbeelden van nudging op de werkvloer: 

  • Laat de werknemers weten dat ze ook als persoon worden gewaardeerd. Vraag hoe het met ze gaat. Ze hebben immers ook een leven buiten het werk.
  • Werk met een opendeurbeleid. Hiermee laten leidinggevenden zien dat ze openstaan voor gesprekken op werkniveau, maar ook op persoonlijk vlak. Als leidinggevenden openheid en vertrouwen tonen, wordt dit meestal ook gereflecteerd in de houding van hun teams. 
  • Respecteer de vrije tijd (artikel) van de werknemers. Neem bijvoorbeeld de e-mailnudge van Boston Consulting Group. Zodra een leidinggevende een e-mail wil versturen naar een medewerker, verschijnt er de volgende pop-up: ‘U staat op het punt een e-mail te verzenden buiten werktijd.’ De verzender kan de e-mail dan markeren als ‘lage prioriteit’, de verzending uitstellen tot de volgende werkdag, de e-mail toch verzenden of deleten. 
  • Zorg voor een gezamenlijk doel, zoals meer aandacht voor het klimaat. Begin met het belonen van gedrag dat in lijn ligt met het doel. Geef een compliment of zelfs een bonus (tool). Op een gegeven zullen werknemers dit voorbeeld volgen. Op deze manier creëren leidinggevenden draagvlak en draagt iedereen bij aan het doel.

Werkgeversimago versterken

Met nudging creëren leidinggevenden een bedrijfscultuur die precies weergeeft welke normen en waarden de mensen binnen de organisatie belangrijk vinden. Dit heeft weer invloed op alle beslissingen die de organisatie neemt, en dit wordt ook naar buiten gebracht. De identiteit (infographic) van de gehele organisatie kan daarom, met nudging, volledig veranderen. Dat maakt de organisatie ook nog aantrekkelijker als werkgever (verdiepingsartikel).

Bijlagen bij dit bericht

Motiveren
E-learning | VideoCollege 14 minuten
Hoe motiveer ik werknemers?
Vraag & antwoord
Identiteit en imago
Infographic