Welgemeende excuses aanbieden na een fout

27 september 2023 | Door redactie

Het ligt misschien voor de hand om excuses aan te bieden na een fout. In de praktijk blijven excuses nog wel eens uit. Zeker voor leidinggevenden is het soms lastig om zich kwetsbaar op te stellen tegenover werknemers. Op de juiste manier sorry zeggen is echter goed voor het imago, geloofwaardigheid en de relatie met werknemers.

De leidinggevende mag in hiërarchie dan boven werknemers staan, het kan geen kwaad dat hij zich af en toe ook eens kwetsbaar opstelt. Maakt hij bijvoorbeeld een fout, dan kan hij dit toegeven en zijn excuses aanbieden. Het is wel belangrijk dat hij op de juiste manier sorry zegt, anders doet hij zijn imago en geloofwaardigheid meer kwaad dan goed.

Sorry zeggen op de juiste manier

Fouten maken is menselijk, dat weten werknemers ook. Wil de leidinggevende zijn excuses aanbieden, dan is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden:

  • De leidinggevende moet persoonlijk sorry zeggen. Door werknemers recht in de ogen te kijken, zullen zij aan de lichaamstaal van de leidinggevende zien dat hij het meent. Dit versterkt zijn geloofwaardigheid. Hij moet zich er dus niet van afmaken met een e-mail of telefoontje.
  • Wees oprecht. Heeft de leidinggevende niet echt spijt, dan kan hij zijn excuses beter achterwege laten. Met ongemeende excuses doet hij afbreuk aan zijn geloofwaardigheid. Hierdoor zullen werknemers zijn woord ook op andere gebieden in twijfel gaan trekken.
  • Wacht niet te lang. Constateert de leidinggevende dat hij een fout heeft gemaakt, dan moet hij zo snel mogelijk sorry zeggen. Wacht hij te lang, dan is het mosterd na de maaltijd en gaat de kracht van zijn excuus verloren.
  • Geef een goede onderbouwing. Door duidelijk uit te leggen wat er mis is gegaan en waarom, zal de leidinggevende werknemers sneller overtuigen van zijn oprechtheid en zullen zij eerder begrip hebben voor de situatie.
  • Durf te improviseren. De excuses van de leidinggevende zullen minder oprecht overkomen als hij van tevoren tot in detail heeft uitgedacht wat hij gaat zeggen en hoe. Probeer het dus spontaan te houden.
  • Houd controle. Bij het maken van excuses is het belangrijk dat de leidinggevende niet overdrijft en dat zijn emoties niet de overhand krijgen. Hij moet dus niet voor iedere kleinigheid zijn excuses aanbieden, maar wel voor zaken die er echt toe doen. Als de leidinggevende denkt dat hij zijn emoties niet onder controle kan houden, dan kan hij beter eerst even afkoelen.