Loondoorbetalingsplicht bij ziekte van twee naar één jaar

10 oktober 2017 | Door redactie

Omdat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte zwaar drukt op 'kleine' werkgevers, worden voor hen de regels aangepast. Het loon in het tweede ziektejaar gaan werkgevers mogelijk gezamenlijk betalen.

De informatie die vorige week lekte over de loondoorbetaling bij ziekte, is nu bevestigd bij de publicatie van het regeerakkoord. De formatiepartijen willen de maximale duur van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers terugbrengen van twee naar één jaar. Kleine werkgevers zijn in dit geval organisaties tot 25 werknemers (en niet 20, zoals eerder werd aangekondigd). Een werknemer die bij zo’n organisatie werkt, krijgt dus bij ziekte maximaal een jaar het loon doorbetaald van zijn werkgever. Blijft hij ook na 52 weken nog ziek, dan ontvangt hij zijn loon van UWV. Voor de collectieve kosten van het tweede ziektejaar moeten de kleine werkgevers een uniforme lastendekkende premie betalen.

Wetswijziging nodig voor kortere loondoorbetalingsplicht

Ook een deel van de re-integratieverplichtingen (tools) tijdens het tweede ziektejaar gaan over naar UWV. Het opzegverbod tijdens de eerste twee jaar van ziekte blijft gewoon in stand. Voor het verkorten van de loondoorbetalingsplicht is wel een wetswijziging nodig. Het zal dus nog wel een tijdje duren voordat de gewenste wijzigingen in werking treden. Als later blijkt dat de veranderingen positief uitpakken, zijn de formatiepartijen bereid verdergaande maatregelen te nemen.

Wetsvoorstel voor vervallen loonsanctie gaat door

In het regeerakkoord staat overigens ook dat het wetsvoorstel voor wijzigingen in de regels voor de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar wordt doorgezet. Dit wetsvoorstel ontneemt UWV de mogelijkheid om aan eigenrisicodragers die onvoldoende re-integratiewerk hebben verricht een loonsanctie op te leggen.