SER-advies over loondoorbetaling in de maak

11 januari 2016 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat op verzoek van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid advies uitbrengen over een nieuw stelsel voor loondoorbetaling bij ziekte dat voor zowel werknemers als zelfstandigen een inkomen bij ziekte regelt.

De SER heeft een uitgebreide opdracht gekregen over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte: de raad moet – vóór het zomerreces – adviseren over een manier om het inkomen van werknemers en zelfstandigen bij ziekte te waarborgen. Daarbij moet de raad ook rekening houden met de situatie waarbij de werknemer uiteindelijk in de WIA terechtkomt; als de loondoorbetalingsperiode door de werkgever wordt ingekort, ontstaat er immers een gat tussen het einde van de loondoorbetaling door de werkgever en het moment dat volgens de huidige regels de WIA-uitkering kan ingaan. 
Het kabinet wil van de voorgestelde aanpak ook weten welke prikkels en effecten deze heeft voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden.

Hervorming van de loondoorbetaling bij ziekte

Het CDA deed vorige maand al een voorstel voor hervorming van de loondoorbetaling bij ziekte. Dit plan moet de SER in elk geval in zijn advies betrekken. Ook moet de raad de aandachtspunten op een rijtje zetten van een loondoorbetalingsverplichting voor alle zelfstandigen zonder personeel, de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers en het belang van de duur van de arbeidsrelatie.

Effecten laten doorrekenen door CPB

Als de SER eenmaal één of meerdere voorstellen heeft geformuleerd, zullen ze door het Centraal Planbureau (CPB) de effecten laten doorrekenen voor:

  • de werkgelegenheid;
  • de arbeidskosten;
  • de kosten van verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid;
  • de overheidsfinanciën.