OR en bestuurder lossen conflict op met mediation

Een goede onderlinge verstandhouding tussen de bestuurder en de ondernemingsraad (OR) is niet altijd vanzelfsprekend. Betrekt een bestuurder de OR bijvoorbeeld niet bij het coronaproof maken van het kantoor of negeert hij het advies van de OR, dan kan er een conflict ontstaan. Het gaat wat ver om dan meteen naar de kantonrechter te stappen. Mediation is vaak een betere stap om tot een oplossing te komen.

17 juli 2020 | Door redactie

Een goede relatie tussen de bestuurder en de OR is van belang om succesvolle medezeggenschap te realiseren. Ontstaat er toch een conflict, dan is het in het belang van beide partijen om er alles aan te doen om weer tot elkaar te komen. Lukt het niet om het conflict onderling uit te praten, dan is mediation (tool) een optie. Bij mediation zorgt een neutrale derde partij ervoor dat de partijen met elkaar in gesprek gaan en samen een werkbare oplossing zoeken voor het probleem. Mediation werkt overigens alleen op twee voorwaarden:

  • beide partijen moeten de intentie hebben om het samen op te lossen;
  • beide partijen moeten het eens zijn over wie gaat bemiddelen.

Mediator moet onafhankelijk zijn

Mediation is bedoeld om een zakelijk conflict zonder tussenkomst van de kantonrechter op te lossen. Bij mediation moeten de bestuurder en de OR, onder toeziend oog van de mediator, er zelf uitkomen. Hierdoor is er geen sprake van een winnaar en een verliezer: bij succesvolle mediation zijn er twee winnaars. Mediation staat of valt bij de volstrekte onafhankelijkheid van de mediator. Als één van de partijen, terecht of onterecht, meent dat die neutraliteit er niet meer is, moet de mediator vervangen worden. Tot slot maken de partijen onderling afspraken over de manier waarop de bemiddeling wordt vastgelegd en de mate van vertrouwelijkheid die de betrokkenen in acht moeten nemen.

Goed letten op ervaring van mediator

Minister Dekker (Rechtsbescherming) pleitte begin dit jaar voor een mediationwet. Daarin wil hij onder andere regelen dat er een wettelijk register komt voor beëdigde mediators. Nu is mediator namelijk nog geen beschermd beroep; iedereen kan zich mediator noemen. De OR en bestuurder moeten bij het kiezen van een mediator dus goed letten op de ervaring en kwaliteit van de mediator.
Ook bestaat de optie om naar de bedrijfscommissie te stappen voordat de OR en bestuurder een mediation-traject aangaan. Bedrijfscommissies zijn ingesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) om voorlichting te geven over medezeggenschap. Zij zijn objectief, gespecialiseerd in medezeggenschap en bemiddelen kosteloos bij geschillen over medezeggenschap.