Maatregelen tegen armoede onder werkenden

7 januari 2022 | Door redactie

In de periode 2013-2020 nam het armoederisico van werkenden steeds verder af. Toch klinkt de roep om gerichte maatregelen. Het nieuwe kabinet maakt hier werk van met bijvoorbeeld een verhoging van het minimumloon. Vakbond FNV vindt dit onvoldoende.

Werk sluit armoede niet uit: 1,9% van de ruim 7,8 miljoen werkenden in Nederland maakte in 2020 deel uit van een huishouden met een inkomen onder de ‘lage-inkomensgrens’ en liep daardoor een risico op armoede. Daarmee is de situatie wel verbeterd ten opzichte van eerdere jaren, ondanks de coronacrisis. In 2019 gold voor 2,1% van de werkenden een armoederisico en in 2013 had zelfs 3,5% van de werkenden hiermee te maken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Werknemers lopen minder risico dan zzp’ers

De lage-inkomensgrens staat voor een vast koopkrachtbedrag. Zo lag deze grens in 2020 voor een alleenstaande op netto € 1.100 per maand en voor een paar met twee kinderen op € 2.110. Het armoederisico was met afstand het kleinst voor werknemers: 1,2% van de mensen in loondienst behoorde tot een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Onder zzp’ers was het percentage bijna vijf keer zo groot (5,9%). Naast het type arbeidsrelatie zijn ook de arbeidsduur en de sector van de werkende bepalende factoren voor het armoederisico.

CEO heeft op 7 januari al minimumjaarloon binnen

Hoewel het armoederisico is afgenomen, is de Tweede Kamer bezorgd. De Kamer kreeg in 2021 van de SER het advies om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld voor een hoger minimumloon, lagere belastingen en meer lonende urenuitbreidingen voor parttimers. Het nieuwe kabinet lijkt hier nu werk van te maken. Het regeerakkoord 2021 bevat plannen voor urenuitbreidingen, goedkopere kinderopvang en het minimumloon. Volgens FNV is de geplande minimumloonverhoging echter ‘volstrekt onvoldoende’. De vakbond pleit al een tijd voor minimaal € 14 bruto per uur. Vandaag vestigt de FNV de aandacht op dit probleem met ‘Fat Cat Day’, de dag in het jaar waarop invloedrijke CEO’s al verdiend hebben wat minimumloners in een heel jaar verdienen.

Wat kan individuele werkgever doen?

Geldproblematiek heeft veel invloed. Een werkgever kan armoede onder werknemers proberen te voorkomen met een passende beloning en het vermeerderen van de arbeidsduur van parttimers. Maar de werkgever doet er ook goed aan om bij signalen over financiële problemen in gesprek te gaan (tool) met de werknemer en hem zo nodig door te verwijzen naar schuldhulpverleners. Gemeenten bieden ondersteuning bij armoede, maar veel werkende armen weten dit niet.