€ 20.000 boete voor overtreden relatiebeding

19 november 2015 | Door redactie

Een werkgever kan een relatiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomsten van de werknemers. Daardoor mag een werknemer na uitdiensttreding geen contacten onderhouden met relaties van de voormalige werkgever. De rechter matigt zo’n beding vaak, maar het kan ook op een flinke boete voor de werknemer uitdraaien.

In een recente zaak ging het om een werknemer bij wie geen concurrentiebeding, maar een relatiebeding was opgenomen (tool) in zijn beëindigingsovereenkomst (tool). Hij mocht daardoor een jaar lang geen relaties benaderen en er was ook een duidelijke bijlage waarin stond om welke relaties het ging. Het kon natuurlijk ook gebeuren dat de relaties contact opnamen met de werknemer. In dat geval moest de werknemer een e-mail sturen die was opgesteld door de werkgever en die opsturen naar de relatie met in de cc de werkgever. Op elke overtreding stond een boete van € 10.000.

Geen e-mail met werkgever in de cc

Toen de werknemer eenmaal uit dienst was, werd hij meerdere keren benaderd door relaties. Hij verstuurde de opgestelde mail, maar vergat één keer om de werkgever in de cc op te nemen. Ook gaf de werknemer toe dat hij de mail niet had verstuurd naar een relatie. Volgens de werkgever leverde dat twee overtredingen op van het relatiebeding en moest de werknemer een boete betalen van € 20.000.

Boete van € 20.000 voor twee overtredingen

De rechter was het met de werkgever eens dat het relatiebeding twee keer was overtreden en dat de werknemer een boete van € 20.000 moest betalen. Daarbij maakte het geen verschil dat de werknemer andere relaties wel netjes de e-mail met cc had gestuurd.
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 24 september 2015, ECLI (verkort): 6106