Regel tijdig vervanging voor een ziek OR-lid

17 oktober 2012 | Door redactie

Het is onhandig als de OR voor langere tijd één van zijn leden moet missen. Helaas zijn ziekte, zwangerschapsverlof of (on)betaald verlof niet te voorkomen. Het is dan prettig om een plaatsvervangend OR-lid te hebben, om de impact op de werkdruk minimaal te houden. Sla uw OR-reglement erop na en benoem een plaatsvervangend OR-lid gelijk bij de OR-verkiezingen!

Niet alleen ziekte of zwangerschap kunnen leiden tot een langere afwezigheid van een OR-lid; in sommige organisaties moeten de OR-leden voor hun gewone werkzaamheden voor langere tijd weg. In artikel 6 lid 1 Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat u in overleg met de bestuurder een bepaling hierover kunt opnemen in uw OR-reglement. Zo kunt u bij de normale verkiezingen ook plaatsvervangers laten verkiezen. Het is verstandig om dit op te nemen in het reglement, zodat u straks niet voor langere tijd met een missend OR-lid zit. Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van het voorbeeldreglement van de Sociaal Economische Raad (SER).

Functiegroep plaatsvervanger gelijk aan OR-lid

Houd er rekening mee dat uw OR een systeem hanteert waarbij de plaatsvervanger qua functiegroep vergelijkbaar is met het OR-lid dat hij moet vervangen. Maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van een verkiezingsstelsel met dubbeltallen. Naast de ondernemingsraadkandidaat wordt dan een tweede werknemer kandidaat gesteld als zijn persoonlijke plaatsvervanger. Wordt de OR-kandidaat gekozen, dan ligt daarmee de verkiezing van zijn plaatsvervanger gelijk vast.

Plaatsvervangers hebben ontslagbescherming

Let erop dat uw OR toestemming nodig heeft van de bestuurder. Als de bestuurder geen toestemming geeft, is het in dit geval niet mogelijk om de kantonrechter om een beslissing te vragen. Ten slotte is het goed om te weten dat plaatsvervangende leden dezelfde rechten en verplichtingen hebben als gewone OR-leden. Dat geldt dus ook voor de ontslagbescherming.