Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht staat in artikel 23 van de WOR. Op basis van dit recht kan de ondernemingsraad over elk onderwerp dat de organisatie betreft een schriftelijk voorstel doen aan de bestuurder. Deze is op zijn beurt verplicht daarover met de OR te overleggen. Vervolgens moet hij de OR zo snel mogelijk laten weten – schriftelijk en voorzien van argumenten – wat hij besluit naar aanleiding van het voorstel. Als hij zich niet aan deze procedurele eisen houdt, kan de OR hem daartoe dwingen via de bedrijfscommissie en de kantonrechter. 

 

Tools

E-learning

Initiatiefrecht van de OR
Videocollege
9 minuten
Publicatiedatum: 24-06-2016

Vraag en antwoord

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?
Uw bestuurder heeft het voornemen om gesprekken met de werknemers te voeren over hun inzetbaarheid. De vragen gaan over competentie, motivatie en gezondheid. Het zijn vragen die vooral de bedoeling hebben om uitval te voorkomen en duurzame inzetbaarheid tot aan het pensioen mogelijk te... Lees het hele antwoord