Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2020

De Belastingdienst heeft voor 2020 de voorlopige bedragen van de AOW-franchise en het maximaal pensioengevend salaris gepubliceerd. Het maximum pensioengevend loon bedraagt voor 2020 € 110.111 en de AOW-franchise voor de middelloonregeling € 14.167.

16 januari 2020 | Door redactie

Veel werknemers bouwen via hun werkgevers aanvullend pensioen op. Bij het opbouwen van pensioen geldt de zogenoemde omkeerregel. Dit betekent dat de pensioenaanspraak niet belast is, maar de pensioenuitkering die de werknemer na zijn pensionering ontvangt wel. Sinds 2015 geldt er echter een fiscale bovengrens tot waar werknemers aanvullend pensioen kunnen opbouwen.
De Belastingdienst past deze bovengrens elk jaar aan op basis van de ontwikkeling van de contractlonen. Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2020 is voorlopig vastgesteld op € 110.111. Dit bedrag moet nog bij ministeriële regeling definitief vastgesteld worden.

Werknemer kan boven de grens wel nettopensioen opbouwen

Voor het jaarloon boven de grens van € 110.111 kan de werknemer geen aanvullend pensioen opbouwen met toepassing van de omkeerregeling. De werknemer kan er wel voor kiezen om over het inkomen boven de grens een nettopensioen op te bouwen. De premies voor het opbouwen van nettopensioen komen uit het nettoloon. Het sparen van nettopensioen is alleen mogelijk in de vorm van een beschikbare premieregeling. Draagt de werkgever bij aan deze nettopensioenregeling van de werknemer, dan zal hij het bedrag moeten bruteren.

Berekening van de AOW-franchise voor 2020

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt dat iedereen in Nederland die de AOW-leeftijd heeft bereikt, recht heeft op een basispensioen. Vanwege de AOW-rechten mogen werknemers over een deel van hun loon geen aanvullend pensioen opbouwen. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. De franchise kan per pensioenuitvoerder verschillen. De Belastingdienst stelt alleen de minimum franchise vast en maakt hierbij onderscheid tussen enerzijds de middelloon- en beschikbare premieregeling en anderzijds de eindloonregeling. De minimale fiscale franchise voor 2020 bedraagt € 14.167 voor de middelloonregeling en € 16.030 voor de eindloonregeling. Ook hier gaat het om voorlopige bedragen die nog bij ministeriële regeling definitief gemaakt moeten worden.

Bijlagen bij dit bericht