Nieuwe regels rond verhogen en verlagen pensioenen

18 januari 2022 | Door redactie

Er gebeurt weer genoeg in pensioenland. Het kabinet probeert met maatregelen het verlagen van pensioenen te voorkomen én de kans op het verhogen van pensioenen te vergroten. Ondertussen is voor veel organisaties de pensioenpremie voor 2022 gestegen.

Wegens een sterke daling van de rente in 2019 en de coronacrisis in 2020 konden pensioenfondsen onder voorwaarden gebruikmaken van een vrijstellingsregeling in 2020 en 2021. Door de regeling waren fondsen niet verplicht aan de standaard wettelijke vermogenseisen te voldoen, met als gevolg dat de kans op een verplichte verlaging van de pensioenen kleiner werd. In 2021 verbeterde de financiële situatie van veel fondsen. De pandemie en de ‘uitzonderlijke economische situatie’ duurden echter voort. Voor miljoenen pensioendeelnemers en -gerechtigden dreigde een verlaging van de pensioenaanspraken of -rechten. Daarom regelde het kabinet eind december dat ook voor 2022 de vrijstelling van toepassing is. Uiteindelijk blijkt die regeling in veel gevallen overbodig te zijn.

Verhoging van pensioen in 2022 sneller toegestaan

Ook pensioenindexatie is momenteel een thema. Indexatie is het verhogen van de pensioenen op basis van de inflatie. Alleen fondsen met een rooskleurige financiële situatie mogen indexeren. Veel fondsen hebben al jarenlang niet geïndexeerd, waardoor de koopkracht van pensioengerechtigden achteruitgaat. In het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen – het wetsvoorstel dat het pensioenstelsel moet hervormen – zijn nieuwe, gunstigere indexatieregels opgenomen. Omdat de invoering hiervan is uitgesteld en de Tweede Kamer om een oplossing heeft verzocht, regelt het kabinet dat pensioenfondsen in 2022 bij een zogeheten beleidsdekkingsgraad van 105% (in plaats van 110%) al kunnen indexeren. Daarvoor is wel vereist dat ze vóór 2027 overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Op 8 januari is op internetconsultatie.nl een conceptregeling gepubliceerd.

Werkgevers en werknemers betalen meer premie

Hoewel de situatie van pensioenfondsen sterk verbeterd is en indexatie voor meer partijen in zicht komt, hebben veel fondsen de pensioenpremie nog verhoogd voor 2022. In 2021 was dat ook al het geval. Werkgevers en werknemers betalen daardoor meer voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. Daarnaast hebben enkele fondsen de opbouw verlaagd. Deelnemers krijgen dan minder pensioen voor hun geld. Dat meldden het FD en PensioenPro vorige week. Vaak betaalt de werkgever twee derde van de premie en de werknemer een derde. Door de stijging van de pensioenpremie blijft er minder ruimte over voor loonstijgingen. Onder het nieuwe pensioenstelsel moet de premie stabieler worden. Over dit nieuwe stelsel leest u meer op de nieuwe site werkenaanonspensioen.nl.