Regels voor nieuwe verdeling van pensioen na scheiding

De verdeling van pensioen na een echtscheiding moet vanaf 2021 een nieuw jasje krijgen. Het wetsvoorstel daarvoor is eerder al gepubliceerd, en nu heeft het kabinet ook de bijbehorende rekenregels op papier gezet. Die moeten er voor zorgen dat het pensioen straks zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt én dat ex-partners goed geïnformeerd worden.

19 november 2019 | Door redactie

Kern van het wetsvoorstel is dat vanaf 2021 ‘conversie’ de standaardmethode wordt om het pensioen te verdelen. Al kunnen ex-partners er ook straks nog voor kiezen om eigen afspraken te maken over de pensioenverdeling na de echtscheiding. Conversie komt erop neer dat ex-partners elk zelfstandig recht krijgen op een deel van het (partner)pensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Zo wordt de ‘pensioenband’ tussen voormalige echtelieden definitief doorgesneden. In de huidige manier van verdelen is dat niet het geval.

Internetconsultatie over rekenregels pensioen

Eén van de redenen om te sleutelen aan de verdelingsregels is dat het kabinet wil zorgen dat de verdeling altijd op dezelfde manier gebeurt. Daarom heeft het kabinet nu uniforme regels voor het berekenen en verdelen van de pensioenrechten in een besluit vastgelegd. Over dat besluit is een internetconsultatie gestart, die loopt tot en met 31 december 2019.
Bij de vaststelling van het te verdelen bedrag gaat het om de hoogte van de pensioenaanspraken bij de scheidingsdatum minus de stand op de huwelijksdatum. Maar daarmee zijn de verdelers er nog niet. Zo moet de berekening een leeftijdsverschil tussen ex-partners meenemen, of eventueel deeltijdwerk. Het besluit schrijft ook voor hoe pensioenuitvoerders zulke zaken mee moeten nemen in hun berekening. Voor het verdelen van het pensioen mogen pensioenuitvoerders kosten rekenen, maar maximaal € 100 per partner. Stel dat de ex-partners meerdere keren vragen om een verschillende berekeningen, dan mogen de uitvoerders daar maar maximaal € 100 voor vragen.

Verdeling ook zichtbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl

Het besluit bevat ook regels over de informatievoorziening. Als de pensioenuitvoerder via de basisregistratie een melding krijgt van de scheiding, moet die direct informatie opsturen aan de voormalige echtelieden over wat de conversie inhoudt. Want: zodra het pensioen is geconverteerd is dat onomkeerbaar. En de ex-partners krijgen ook nog een bericht als de conversie is doorgevoerd. De gevolgen van de conversie moeten straks ook zichtbaar zijn op de website Mijnpensioenoverzicht.nl, zo bepaalt het besluit.

Update: invoering van de wet is verschoven naar 2022

Bijlagen bij dit bericht