Pesten op het werk

Pesten op het werk is een probleem dat onder psychosociale arbeidsbelasting valt (PSA). Bij pesten treffen respectloze grappen of opmerkingen een slachtoffer. Die voelt zich bedreigd en in zijn veiligheid aangetast. Als dit voor een langere periode systematisch aanhoudt, kan dit grote stress bij het slachtoffer veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Langdurig en systematisch pesten kan leiden tot posttraumatisch stresssyndroom en arbeidsongeschiktheid. Door pesten kan een werknemer ook in de WIA terechtkomen. Voor een organisatie kan pesten bovendien leiden tot een slechte werksfeer, met als gevolg een dalende productiviteit, een stijgend ziekteverzuim en een toenemend verloop. 

Uitgelicht

Pesten en aanranding: ontslag voor slachtoffer?

Als er in een organisatie sprake is van pesten, moet een werkgever dit aanpakken. Pesten heeft namelijk niet alleen een negatieve invloed...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 03-05-2016

Immorele leidinggevende kan pesten bevorderen

Pesten op de werkvloer kan leiden tot extra verzuim, een slechte werksfeer en minder betrokkenheid van werknemers. Leidinggevenden...

Nieuws
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 23-01-2017

OR grijpt in bij pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers. Het veroorzaakt een vervelende werksfeer, ziekteverzuim en...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 28-06-2017

Pilot SZW nieuwe interventie tegen pesten op het...

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert samen met TNO een Pilot Interventie tegen Pesten in organisaties. Werkgevers...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 28-08-2018

 

Toolboxen

Succesvol thuiswerken in 6 stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 27-05-2020

Het coronavirus dwingt veel werknemers om thuis te werken. Het ziet ernaar uit dat een volle bezetting op kantoor nog wel een poosje op zich laat wachten. Deze toolbox...

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe de arbocatalogus kan helpen

Arbocatalogus 5 minuten | 25-06-2020

Eén van de ernstigste vormen van psychosociale arbeidsbelasting is blootstelling aan agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag gr...

Maak een ‘bedrijfscontinuïteitsplan’ voor het onverwachte

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 6 minuten | 28-05-2020

Niemand zit te wachten op een crisis. Het vervelende van een crisis is dat de impact vaak groter is dan van tevoren gedacht. En vaak is hand...

De fiscale aspecten van thuiswerken

Thuiswerken 5 minuten | 03-04-2020

Door de coronacrisis kunnen veel werkgevers niet meer om thuiswerken heen. Daar moeten de werknemers natuurlijk wel de voorzieningen voor he...

Infographics

Inspectie SZW en de RI&E

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-05-2020

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt regelmatig onaangekondigd op bezoek bij bedrijven. Een van de controlepunten is of de arbozorgregels goed worden...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

RI&E beoordelen voor instemming

Instemmingsrecht Publicatiedatum 14-08-2019

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit staat in artikel 12 van de Arbowet en in artikel 27 van de Wet...

Vraag en antwoord

Wat zijn restrisico’s en hoe moet ik die opnemen in de RI&E?
De Arbowet verplicht u om een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin neemt u alle risico’s op die werknemers op de werkvloer lopen. In het bijbehorende plan van aanpak beschrijft u welke maatregelen u wanneer wilt invoeren om de risico’s tegen te... Lees het hele antwoord