Hoe beperkt u technostress in uw organisatie?

10 april 2015 | Door redactie

U moet als arboprofessional altijd betrokken worden bij aanpassingen van de software, de apparatuur of het machinepark van de organisatie. Het is dan belangrijk dat u naast de veiligheidsrisico’s ook de (psychische) impact van zulke aanpassingen op de medewerkers onder de loep neemt.

In steeds meer organisaties worden panelen en hendels vervangen door toetsenborden en beeldschermen. Niet alle werknemers vinden dit een positieve ontwikkeling of kunnen goed met de nieuwe technologie overweg. Dit kan zijn weerslag hebben op hun welzijn en hun productiviteit.

Technostress tegengaan

U speelt een belangrijke rol bij het in goede banen leiden van een technische aanpassing. Door aan de volgende zaken te denken, kunt u technostress onder de werknemers voorkomen.

  • Zorg dat u in een vroeg stadium betrokken bent bij de invoering van nieuwe software of apparatuur. Check of hier ook eindgebruikers bij betrokken worden.
  • Als uit de RI&E blijkt dat het gebruik van technologie een mogelijk risico is, voer dan een verdiepings-RI&E uit en identificeer hiermee risicofuncties en werkzaamheden.
  • Stel een preventiemedewerker aan die psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als aandachtspunt heeft. Laat hem – naast de normale PSA-factoren – ook aandacht besteden aan het effect van nieuwe technologie op de medewerkers.
  • Plan periodiek een geneeskundig onderzoek dat is gericht op risico’s bij functies waar werknemers veel werken met computertechnologie. Denk hierbij aan planners, callcentermedewerkers en procesoperators.
  • Bij geautomatiseerde processen is taal een belangrijke factor. Hoe staat het met de taalvaardigheid van medewerkers? Is daar bij de invoering van nieuwe technologie rekening mee gehouden?
  • Maak samen met de afdeling HR een protocol thuiswerken. Denk hierbij aan afspraken over werktijden, tijdregistratie, bereikbaarheid buiten werktijd en het privégebruik van de werktelefoon en -laptop.
  • Ga voor een multidisciplinaire aanpak. Stress die wordt veroorzaakt door technologie kan alleen aangepakt worden als u, HR en ICT samenwerken en planmatig aan de slag gaan.