Hoger verzuimpercentage door lange griepepidemie

19 juni 2018 | Door redactie

2018 is begonnen met het hoogste verzuim van de afgelopen tien jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oorzaak is waarschijnlijk de relatief lange griepepidemie begin dit jaar. In de zorgsector was het verzuim bovengemiddeld hoog.

In het eerste kwartaal van 2018 is het ziekteverzuimpercentage 4,9%, zo maakte het CBS bekend. De laatste keer dat zo’n hoog percentage voorkwam was in 2007. Het laagste verzuimpercentage ooit gemeten is 3,5% in het derde kwartaal van 2013. Dat het ziekteverzuim in het eerste kwartaal zo hoog is, komt volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) door de griepepidemie die in dezelfde periode heerste. Die duurde bovengemiddeld lang, namelijk van half december 2017 tot in april 2018. In de zorgsector was het verzuim het hoogst: 6,5%. Het laagste percentage werd gemeten in de horeca; daar lag het verzuim op 2,3%.

Meeste kortdurend verzuim vanwege griep

In dit onderzoek door CBS is niet gevraagd naar de oorzaak van verzuim, maar uit de eerder gehouden Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 (pdf), een onderzoek onder werknemers, blijkt dat zij zich het vaakst ziek melden vanwege griep of verkoudheid. Vier op de tien ondervraagde werknemers noemen dit als reden om zich ziek te melden en thuis te blijven. Verzuim vanwege griep duurt relatief kort; gemiddeld melden werknemers zich na drie dagen weer beter. Verzuim vanwege psychische klachten zoals een burn-out of stress heeft vaker langdurig verzuim tot gevolg. Werknemers die dit als reden aangaven om zich ziek te melden, bleven gemiddeld 57 dagen thuis.

Thuisblijven helpt niet als preventie

Het RIVM houdt cijfers bij over het aantal griepmeldingen. Van 11 december 2017 tot en met 15 april 2018 heerste er in Nederland een griepepidemie, die 18 weken duurde. Dat is langer dan gemiddeld. Klachten die kunnen duiden op besmetting met het influenzavirus zijn acuut begin van koorts, in combinatie met hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn. Elk jaar is er weer discussie of het nu beter is om als preventie thuis te blijven met griepklachten. Het RIVM meldt dat iemand met griep die zich weer goed voelt, gewoon kan gaan werken. Griep is al besmettelijk voordat de klachten beginnen. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen griep krijgen.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten