Nieuw: documenten uploaden in verzuimmelder UWV

14 maart 2018 | Door redactie

Werkgevers kunnen sinds kort documenten uploaden in de verzuimmelder van UWV die te maken hebben met lopende ziekmeldingen van werknemers. Dat kan op elk moment en vanaf elke computer.

De verzuimmelder van UWV is een applicatie waarmee werkgevers hun verzuimmeldingen online kunnen doorgeven. Ze moeten daarvoor inloggen op het werkgeversportaal. Na het inloggen kan de werkgever met het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer meldingen doen en beheren. Sinds maart 2018 kunnen werkgevers bij lopende verzuimmeldingen van werknemers de volgende documenten uploaden via de verzuimmelder:

Directe controle voorkomt vertraging

Het voordeel van de verzuimmelder is dat de gegevens die de werkgever invoert, direct worden gecontroleerd. Als de werkgever een fout maakt, kan hij die meteen herstellen. Hij hoeft dus niet achteraf nog gegevens te corrigeren of aan te vullen. De aanvraag van een uitkering of het verloop van een re-integratietraject loopt daardoor geen vertraging op.
Werkgevers kunnen de volgende meldingen digitaal doen:

  • ziekmelding in verband met langdurig verzuim (42 weken);
  • betermelding na langdurig verzuim (42 weken);
  • ziekmelding bij een Ziektewet-uitkering;
  • betermelding na een Ziektewet-uitkering;
  • aanvraag WAZO-uitkering (zwangerschapsverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof).

Digipoort is alternatief

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om in plaats van de verzuimmelder gebruik te maken van Digipoort. Via Digipoort koppelt een werkgever zijn digitale personeelsadministratie aan de systemen van UWV. Zodra hij een melding invoert in zijn administratie gaat deze melding meteen door naar de administratie van UWV. Zo hoeft de werkgever geen dubbele administratieve handelingen uit te voeren. Hij ontvangt via Digipoort ook brieven van UWV over ziekte en zwangerschap van de werknemers direct in zijn systeem.

Bijlagen bij dit bericht

Verzuim op de werkvloer deel 1
E-learning | VideoCollege 15 minuten
Verzuim op de werkvloer deel 2
E-learning | VideoCollege 27 minuten