Reorganisatie

Reorganisaties leiden meestal tot een hoop onzekerheid en onrust. Vaak vallen er ontslagen, worden teams hervormd en is er sprake van een cultuurverandering. Bij een reorganisatie komt dan ook meer kijken dan alleen het herschikken van processen. Een goed doordacht reorganisatieplan kan al een hoop onnodige verwarring en onrust voorkomen. Ook het kostenplaatje van een reorganisatie is iets om goed in de gaten te houden.

 

Moeten wijzigingen van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

Ondernemingsraad | Publicatiedatum 14-02-2023

Onze bestuurder wil een aantal functieomschrijvingen wijzigen vanwege een reorganisatie. Moet hij die wijzigingen eerst voorleggen aan de OR?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vacaturestop?

Werving en selectie | Publicatiedatum 23-01-2023

We overwegen tijdelijk een vacaturestop in te stellen, omdat we onze organisatie gaan reorganiseren. Hierdoor zullen waarschijnlijk banen komen te vervallen. Met een...

Mogen we een loonoffer vragen aan onze veelverdieners?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 06-01-2023

Op het moment verkeren we in financieel zwaar weer met onze organisatie. We verwachten in de toekomst weer een gezond bedrijf te worden. We willen daarom ontslagen voorkomen...

Maak uw personeelsbeleid recessieproof in zeven stappen

Reorganisatie Publicatiedatum 26-01-2023

Als werkgever heeft u een zorgplicht voor uw organisatie en werknemers, ook tijdens een recessie. Als u zich tijdig voorbereidt, heeft uw organisatie meer kans om slechte...

Op de juiste manier over organisatieveranderingen communiceren

Reorganisatie 4 minuten | 10-01-2023

Een organisatie die besluit om zaken rigoureus anders te gaan aanpakken, weet dat zij op weerstand van werknemers zal stuiten. Grote verande...

Houd grip op uw personeelskosten

Personeelssubsidies 6 minuten | 10-01-2023

Voor veel werkgevers is personeel de grootste kostenpost. Als u niet oplet, kunnen deze kosten ongemerkt hoger oplopen dan goed is voor uw o...

Voor uw OR is de intentieverklaring een belangrijk document

Adviesrecht 5 minuten | 09-11-2022

Een intentieverklaring is één van de eerste stappen voor een overname of fusie en daarmee ook de aankondiging van ingrijpende veranderingen....

Het hefboomeffect bij private equity

Reorganisatie Publicatiedatum 08-11-2022

Private equity-organisaties kopen ondernemingen op om ze na enkele jaren met winst weer te verkopen. De inleg bestaat meestal grotendeels uit vreemd vermogen (geleend...

Alternatieven voor ontslag bij een reorganisatie

Reorganisatie Publicatiedatum 06-07-2021

Een reorganisatie gaat vaak gepaard met gedwongen ontslagen. Voordat de werkgever overgaat tot ontslag van werknemers, is het belangrijk dat hij ook andere opties onderzoekt....

Reorganiseren zonder ontslagen

Reorganisatie Publicatiedatum 12-05-2021

Bij een reorganisatie hoeven niet altijd gedwongen ontslagen te vallen. Sterker nog: afscheid nemen van werknemers is niet de enige manier om te reorganiseren. Er zijn...

Heeft u een vraag over Reorganisatie?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Reorganisatie?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie