Instroom in WGA weegt straks maar vijf jaar mee

10 oktober 2017 | Door redactie

Werkgevers lopen in de toekomst korter risico als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Nu telt de instroom van een werknemer in de WGA tien jaar lang mee voor de hoogte van de premie, maar dat wordt verkort naar vijf jaar.

Werkgevers betalen via de premies werknemersverzekeringen een premie voor de uitkering die langdurig arbeidsongeschikte werknemers van UWV krijgen. De hoogte van die premie is afhankelijk van de instroom in deze Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) in de afgelopen tien jaar. Voor kleine werkgevers gaat het om instroom vanuit de sector, voor (middel)grote werkgevers (gedeeltelijk) om instroom in de WGA vanuit de eigen organisatie (tool).

Na vijf jaar uniforme premie

Voor het bepalen van de hoogte van de sectorpremie of individuele premie voor de WGA gaat de werkelijke instroom in de WGA volgens het regeerakkoord nog maar vijf jaar meetellen. Na die periode van vijf jaar gaat een collectieve, uniforme premie gelden.

Geen voordeel voor eigenrisicodragers

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. In dat geval betalen ze de gedifferentieerde premie WGA niet en hebben ze dus ook geen voordeel van deze maatregel.