Zo berekent u de correcte transitievergoeding

Werknemers die onvrijwillig uit dienst gaan, hebben recht op een transitievergoeding van hun werkgever. De hoogte van die vergoeding hangt af van het salaris van de werknemer en hoe lang de werknemer in dienst is geweest. Dit kan werkgevers een hoop geld kosten! In deze toolbox staat alles wat zij moeten weten over de transitievergoeding.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo berekent u de correcte transitievergoeding

  Wat zijn de regels en uitzonderingen voor de vergoeding bij ontslag?

  Als werkgever moet u aan werknemers die u ontslaat – of van wie u de arbeidsovereenkomst niet verlengt – een transitievergoeding betalen. De hoogte van die vergoeding hangt af van het salaris van de werknemer en de duur van het dienstverband en kan zo een flinke kostenpost zijn. Het is dus zaak om de werknemer te geven waar hij recht op heeft, maar ook niet meer te betalen dan noodzakelijk is. Deze toolbox zet alle bijzonderheden rondom de transitievergoeding op een rij en loodst u door de regels en uitzonderingen heen.
 • 2

  De transitievergoeding in een notendop

  Is werkgever verplicht transitievergoeding uit te betalen?

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 16-10-2020

  Veel werkgevers nemen een loopje met de wet. Dit concludeert vakbond CNV na een inventarisatie onder leden. Werknemers die dit jaar zijn ontslagen, krijgen niet altijd een transitievergoeding, terwijl ze hier wel recht op hebben.


  Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

  Verdiepingsartikel Transitievergoeding Publicatiedatum: 07-01-2022

  Als u een werknemer ontslaat of als u zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werknemer kan daarmee omscholing of jobcoaching betalen, zodat hij gemakkelijker een nieuwe baan kan vinden. Ook is de transitievergoeding een compensatie voor baanverlies. U heeft misschien vragen over de transitievergoeding, vooral door de nieuwe regels die sinds dit jaar gelden. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.


  Transitievergoeding mag niet in uurloon

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 01-12-2016

  Een werkgever mag er niet voor kiezen om de transitievergoeding te omzeilen door deze als deel van het uurloon af te spreken. Dit heeft de kantonrechter in Rotterdam in 2016 geoordeeld.


  Ontslagvergoeding hoeft geen transitievergoeding te zijn

  Nieuws Ontslag Publicatiedatum: 17-09-2021

  Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zal een werknemer vaak een vergoeding meekrijgen. Dit hoeft geen transitievergoeding te zijn. Er zijn meer vergoedingen waar werkgevers mogelijk mee te maken krijgen.


  Vanaf 2020 andere regels cao-alternatief transitievergoeding

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 08-03-2019

  Een in de cao afgesproken alternatief voor de transitievergoeding hoeft vanaf 1 januari 2020 niet langer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Die ingangsdatum is onlangs zeker geworden.


 • 3

  De transitievergoeding bepalen

  Wat telt mee voor de hoogte van de transitievergoeding?

  Tool Transitievergoeding Publicatiedatum: 07-01-2021

  Welke loonelementen moet u mee rekenen voor een transitievergoeding? Leer het met behulp van deze tool.


  Maximale transitievergoeding is in 2022 € 86.000

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 22-12-2021

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat de hoogte van de maximale transitievergoeding in 2022 € 86.000 is óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijke maximum van € 86.000.


  Transitievergoeding berekenen

  Tool Transitievergoeding Publicatiedatum: 02-01-2023

  Gebruik deze rekentool om de hoogte van de transitievergoeding snel en makkelijk te berekenen.


  Transitievergoeding berekenen bij kort dienstverband

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 01-04-2021

  Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft een werknemer zelfs bij ontslag binnen een maand na indiensttreding recht op de transitievergoeding. Hoe werkt de berekening van de vergoeding in zo’n situatie?


  Wat betekent een eerdere urenaanpassing voor de transitievergoeding?

  Vraag & Antwoord Transitievergoeding Publicatiedatum: 07-12-2020

  Een werknemer wordt ontslagen. Zijn arbeidsduur is dit jaar verminderd. Hoe berekenen wij de transitievergoeding? En betalen wij deze over de opzegtermijn?


  Hoe hoog is de transitievergoeding na een tweede dienstverband?

  Vraag & Antwoord Transitievergoeding Publicatiedatum: 19-05-2020

  Vier maanden geleden nam een werknemer ontslag. Nu solliciteert hij op een andere functie binnen onze organisatie. Stel dat wij hem aannemen en later weer uit dienst laten treden. Over welke periode ontvangt hij dan een transitievergoeding?


 • 4

  De transitievergoeding beperken

  Compensatie voor de transitievergoeding

  Infographic Transitievergoeding Publicatiedatum: 14-02-2022

  Een werkgever die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, moet een (transitie)vergoeding aan hem betalen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen bij UWV voor deze (transitie)vergoeding.


  Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

  Verdiepingsartikel Transitievergoeding Publicatiedatum: 18-01-2019

  Het kabinet heeft een compensatie voor de transitievergoeding geregeld. Uw organisatie heeft recht op zo’n compensatie als u een werknemer na 2 jaar ziekte ontslaat. Wat moet u weten over de compensatie en wat zijn de voorwaarden van de regeling? Weet waar u recht op heeft!


  In 2022 uitbreiding van compensatie transitievergoeding?

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 21-09-2021

  Het demissionaire kabinet heeft miljoenen euro’s vrijgemaakt voor de compensatie van transitievergoedingen bij ontslag in 2022. De compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wordt mogelijk in 2022 in meer situaties beschikbaar.


  Slapende dienstverbanden en compensatie transitievergoeding

  Verdiepingsartikel Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 01-08-2021

  Al een geruime tijd geldt dat werkgevers een compensatie kunnen ontvangen voor transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Die compensatie is bedoeld als oplossing voor het fenomeen slapende dienstverbanden. Regelmatig verschijnt er nog rechtspraak over dit thema. Uit deze rechtspraak zijn enkele algemene lessen te trekken.


  Slapend dienstverband

  Infographic Ontslag Publicatiedatum: 12-05-2020

  De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het ‘slapend dienstverband’. In de infographic ziet u wat er de afgelopen jaren gebeurd is.


  Wanneer verlagen scholingskosten de transitievergoeding?

  Vraag & Antwoord Transitievergoeding Publicatiedatum: 09-08-2022

  We moeten een werknemer ontslaan, terwijl we pas in hem hebben geïnvesteerd door een opleiding te betalen. Kunnen we die scholingskosten nu in mindering brengen op de transitievergoeding die we hem bij zijn vertrek moeten betalen?


  Transitievergoeding is vanaf 1 juli vaker te verlagen

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 25-06-2020

  Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2020 in meer gevallen de kosten voor de transitievergoeding verlagen. Zij mogen dan kosten voor activiteiten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie ook in mindering brengen op de transitievergoeding.


  In sommige situaties geen of lagere transitievergoeding

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 26-01-2021

  Voor een organisatie die kampt met financiële problemen door de coronacrisis, kan het lastig zijn om bij ontslag een transitievergoeding op te hoesten. Maar alleen in specifieke gevallen is het mogelijk dat de werknemer geen of een lagere transitievergoeding ontvangt.


 • 5

  De transitievergoeding verwerken

  Bijzondere uitkeringen in de aangifte loonheffingen verwerken

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 25-06-2021

  Het verwerken van normaal loon in de aangifte loonheffingen is voor u vast en zeker gesneden koek. Maar er zijn ook minder vaak voorkomende loonbestanddelen die speciale aandacht behoeven. Hoe verwerkt u aanvullend geboorteverlof, een transitievergoeding of een opname uit de levensloopregeling in de aangifte loonheffingen?


  Transitievergoeding valt onder groene tabel

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 10-12-2020

  Als de werkgever aan een werknemer een transitievergoeding uitkeert, moet hij hierop de groene tabel voor bijzondere beloningen toepassen. Het is namelijk een eenmalige uitkering van loon uit vroegere dienstbetrekking.


  Mag transitievergoeding op de laatste gewone loonstrook?

  Vraag & Antwoord Transitievergoeding Publicatiedatum: 26-07-2019

  Wij betalen de transitievergoeding uit in dezelfde maand als het laatste loon van vertrekkende werknemers. Kan dit op dezelfde loonstrook komen?


  Transitievergoeding in termijnen betalen

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 09-06-2020

  De betaling van een transitievergoeding kan voor een werkgever een fikse kostenpost vormen. Brengt de transitievergoeding een organisatie in serieuze problemen, dan mag zij deze in termijnen betalen en dus de kosten spreiden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een maandelijkse betaling over een periode van enkele maanden.


  Uitstel van betaling is optie voor transitievergoeding

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 18-12-2019

  Komt een werkgever in de financiële problemen doordat hij een transitievergoeding moet betalen na het verplicht beëindigen van een slapend dienstverband, dan kan de rechter uitstel van betaling verlenen. Dat gebeurde ook in een rechtszaak waarin het dienstverband van een zieke werknemer na een dienstverband van 50 jaar slapend in stand gehouden werd.


  Beïnvloeden transitievergoedingen de hoogte van de vrije ruimte?

  Vraag & Antwoord Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 26-01-2021

  Heeft de uitbetaling van een transitievergoeding invloed op de berekening van de hoogte van de vrije ruimte?


  Transitievergoeding mag soms in de vrije ruimte

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 02-09-2019

  Een transitievergoeding die de werkgever aan een vertrekkende werknemer moet betalen, moet in principe normaal worden belast. Maar soms mag dit loon uit vroegere dienstbetrekking toch in de vrije ruimte en kan het zo voor de werknemer én uw organisatie onbelast blijven.


 • 6

  Meer informatie

  E-training Ontslag en einde dienstverband

  E-training 8 modules

  Of het nu gaat om het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband, om het einde van de samenwerking met wederzijds goedvinden, een ontslagvergunning via UWV of een ontbindingsverzoek via de kantonrechter: linksom of rechtsom komt ontslag altijd op uw pad. En dan kunt u niet m de bijbehorende regels heen. Deze e-training biedt u het complete plaatje rond de uitdiensttreding van een medewerker. Het is daarmee een waardevolle hulp om goed uit elkaar te gaan.


  Actualiteiten Ontslag

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Om een medewerker te ontslaan, is een werkgever gebonden aan veel regels. Deze zijn opgesteld in het ontslagstelsel dat op 1 juli 2015 volledig is gewijzigd. In de wet werden acht redelijke ontslaggronden opgenomen, die worden getoetst door UWV en de kantonrechter. Omdat de ontslaggronden niet konden worden gecombineerd, was er al snel veel kritiek. Daarom is op 1 januari 2020 de ‘cumulatiegrond’ (de i-grond) toegevoegd. Tijdens de training Actualiteiten Ontslag worden alle negen gronden uitgebreid behandeld. En u leert alles over de transitievergoeding en de consequenties van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden in relatie tot de NOW-regeling.