Wat is een 42e weekmelding bij arbeidsongeschiktheid?

22 oktober 2021

Wij hebben bericht ontvangen dat wij voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een 42e weekmelding moeten doen. Als we dit niet doen, krijgen we een boete. Wat is een 42e weekmelding en waarom moeten we die doen?

Werkgevers zijn verplicht om dreigend langdurig ziekteverzuim te melden bij UWV. Als u een werknemer heeft die na 42 weken nog niet 100% arbeidsgeschikt is, moet u daarom een 42e weeksmelding doen bij het UWV. U blijft verder gewoon werken aan de re-integratie. Rond de 44e week ontvangt u vervolgens een bevestigingsbrief van UWV over uw melding. 

Melden bij UWV

Wanneer een werknemer 42 weken ziek is, dient dit u uiterlijk op de eerste dag na die 42e week bij UWV te melden.

U kunt via het formulier op de website van uwv.nl of via uwv.nl/digizsm melding doen. Heeft uw werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht op een Ziektewetuitkering? In dat geval moet u de werknemer ziekmelden via Ziekteaangifte - Voor aanvraag Ziektewetuitkering.

Boete bij geen of te late melding

Doet u de 42e weekmelding niet of te laat, dan kan UWV u een boete opleggen, maar geen loonsanctie. De boete kan oplopen tot honderden euro's.