Wet verbetering poortwachter

Als een werknemer ziek is, treedt de Wet verbetering poortwachter (WVP) in. Deze wet is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Daarbij hebben zowel werknemers als werkgevers bepaalde plichten.

Op basis van de WVP is de werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering, de periodieke evaluatie en de eventuele bijstelling van het plan van aanpak dat samen met de werknemer is opgesteld. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier van de werknemer. De zieke werknemer heeft op basis van de WVP ook een re-integratieplicht. Hij moet namelijk meewerken aan de maatregelen en voorschriften die zijn werkgever treft voor zijn re-integratie. Wie niet voldoet aan zijn re-integratieplicht, kan een sanctie verwachten.

Nieuws

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

21-06-2024

Regelingen op het gebied van arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)...

FNV keurt duurzaamheidstoets voor betermelding af

08-03-2024

FNV stelt het verzuimbeleid van NS aan de kaak. De vakbond wordt steeds vaker benaderd door werknemers van wie de betermelding niet gelijk w...

Melden en diagnosticeren beroepsziekten in de knel

11-01-2024

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het aantal meldingen neemt echter...

Werkgever is verantwoordelijk bij verkeerd advies arts

19-12-2023

Een werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Gaat hij de mist in door een verkeerd advies van...