Wet verbetering poortwachter

Als een werknemer ziek is, treedt de Wet verbetering poortwachter (WVP) in. Deze wet is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Daarbij hebben zowel werknemers als werkgevers bepaalde plichten.

Op basis van de WVP is de werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering, de periodieke evaluatie en de eventuele bijstelling van het plan van aanpak dat samen met de werknemer is opgesteld. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier van de werknemer. De zieke werknemer heeft op basis van de WVP ook een re-integratieplicht. Hij moet namelijk meewerken aan de maatregelen en voorschriften die zijn werkgever treft voor zijn re-integratie. Wie niet voldoet aan zijn re-integratieplicht, kan een sanctie verwachten.

Uitgelicht

Negeren Wet verbetering poortwachter loopt in...

Bij de Nationale Politie is het bedrag dat door UWV aan loonsancties is opgelegd sinds 2013 verdubbeld. De politie schiet als werkgever...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 09-01-2018

SZW komt met uitleg Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de Beleidsregels 'De zieke werknemer’ van de...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 21-08-2018

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Gebruik deze checklist om uw verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP) op de juiste momenten uit te voeren. Over het...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 18-11-2021

Eerstejaarsevaluatie Wet verbetering poortwachter

Als het een werknemer na één jaar ziekte nog niet is gelukt om weer volledig aan de slag te gaan, gaat u het plan van aanpak evalueren. Daarvoor...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 07-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het stijgende ziekteverzuim beheersbaar houden

Verzuim 4 minuten | 18-01-2021

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt weer. Het lijkt een begrijpelijke reactie op corona. Maar er speelt meer, want het verzuim neemt al to...

Samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen

Re-integratie 5 minuten | 02-10-2020

Een belangrijk onderdeel van een goede omgang met re-integratie is het plan van aanpak. Dit plan komt tot stand in onderling overleg tussen...

Veelgestelde vragen en antwoorden over werkhervatting

Re-integratie 5 minuten | 29-07-2019

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer komt veel kijken. U moet een plan van aanpak opstellen, zo nodig passende werkzaamh...

Infographics

Re-integratietraject

Re-integratie Publicatiedatum 24-09-2020

De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste...

E-learning

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
Videocollege
13 minuten
02-10-2020

Vraag en antwoord

Welke rol speelt de casemanager bij ziekteverzuim?
De Wet verbetering poortwachter (WVP) verplicht werkgevers om een casemanager toe te wijzen aan een werknemer, uiterlijk als die acht weken ziek is. De casemanager bewaakt het tijdpad voor re-integratie en zorgt ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Hij begeleidt een zieke... Lees het hele antwoord