Wet verbetering poortwachter

Als een werknemer ziek is, treedt de Wet verbetering poortwachter (WVP) in. Deze wet is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Daarbij hebben zowel werknemers als werkgevers bepaalde plichten.

Op basis van de WVP is de werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering, de periodieke evaluatie en de eventuele bijstelling van het plan van aanpak dat samen met de werknemer is opgesteld. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier van de werknemer. De zieke werknemer heeft op basis van de WVP ook een re-integratieplicht. Hij moet namelijk meewerken aan de maatregelen en voorschriften die zijn werkgever treft voor zijn re-integratie. Wie niet voldoet aan zijn re-integratieplicht, kan een sanctie verwachten.

Nieuws

Goed verzuimbeleid voor terugdringen van verzuim

15-11-2023

In het verzuimbeleid hoort beschreven te staan hoe dat traject in uw organisatie is ingericht en welke partijen daarbij een rol spelen. Zo k...

UWV werkt aan andere vorm van Werkwijzer Poortwachter

07-11-2023

Onlangs werd duidelijk dat UWV de Werkwijzer Poortwachter niet meer actualiseert en werkgevers voor wijzigingen rond re-integratie uwv.nl in...

Geen updates meer van Werkwijzer Poortwachter

28-09-2023

UWV meldt op haar website dat de Werkwijzer Poortwachter niet langer wordt vernieuwd. De aanpassing van 1 augustus 2022 was de laatste. Werk...

Verzuimprotocol en verzuimbeleid: wat is het verschil?

16-08-2023

Een verzuimprotocol beschrijft afspraken tussen werkgever een werknemers over de omgang met ziekmeldingen. In het verzuimbeleid staat wat de...