Wet verbetering poortwachter

Als een werknemer ziek is, treedt de Wet verbetering poortwachter (WVP) in. Deze wet is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Daarbij hebben zowel werknemers als werkgevers bepaalde plichten.

Op basis van de WVP is de werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering, de periodieke evaluatie en de eventuele bijstelling van het plan van aanpak dat samen met de werknemer is opgesteld. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier van de werknemer. De zieke werknemer heeft op basis van de WVP ook een re-integratieplicht. Hij moet namelijk meewerken aan de maatregelen en voorschriften die zijn werkgever treft voor zijn re-integratie. Wie niet voldoet aan zijn re-integratieplicht, kan een sanctie verwachten.

 

Te late aanvraag WIA: consequentie voor de werkgever?

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 21-08-2022

We hebben een arbeidsongeschikte werknemer die bijna aan het einde van zijn wachttijd van 104 weken zit. Hij moet nu een WIA-uitkering aanvragen, maar neemt daartoe nog...

Wat zijn de taken van de casemanager?

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 22-06-2022

Onze arbodienst wil voor een langdurig zieke werknemer een casemanager inschakelen. Wat is het voordeel daarvan, en wat doet hij precies?

Waarom is de eerstejaarsevaluatie bij re-integratie belangrijk?

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 07-12-2021

Onze werknemer is inmddels bijna een jaar arbeidsongeschikt. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten we nu een eerstejaarsevaluatie doen. Waarom is de eerstejaarsevaluatie...

Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum 08-12-2022

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren...

Het ‘derde ziektejaar’ goed begeleiden

Wet verbetering poortwachter 6 minuten | 24-11-2022

Twee jaar loondoorbetaling aan een ziek gemelde werknemer: veel werkgevers vinden dat lang en duur. Soms komt er nog een schok: een verplich...

Verplichtingen werkgever bij gebruik alcohol en drugs

Preventie 4 minuten | 12-05-2022

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie binnen uw bedrijf of organisatie. Dit geldt ook als het...

Het stijgende ziekteverzuim beheersbaar houden

Verzuim 4 minuten | 18-01-2021

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt weer. Het lijkt een begrijpelijke reactie op corona. Maar er speelt meer, want het verzuim neemt al to...

Re-integratietraject

Re-integratie Publicatiedatum 01-12-2021

De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste...

Heeft u een vraag over Wet verbetering poortwachter?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Wet verbetering poortwachter?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie