Wat is een eindevaluatie en wanneer moeten we die invullen?

2 december 2021

We hebben een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Ondanks alle re-integratie-inspanningen is het helaas niet gelukt om hem te re-integreren. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten we een eindevaluatie invullen. Wat is een eindevaluatie en wanneer moeten we die invullen?

Als een werknemer ruim anderhalf jaar arbeidsongeschikt is, komt de aanvraag voor een WIA-uitkering langzamerhand in beeld. Om het recht op die WIA-uitkering te kunnen beoordelen heeft UWV gegevens nodig over de re-integratie-inspanningen. Die gegevens staan in het re-integratieverslag (V&A). Het laatste onderdeel van het re-integratieverslag is de eindevaluatie. 

Wat staat er in de eindevaluatie?

De eindevaluatie omschrijft de stand van zaken van de re-integratie op het moment dat de werknemer de uitkering aanvraagt.

Wanneer moeten we de eindevaluatie uiterlijk invullen?

U doet dit uiterlijk twee weken voordat uw werknemer de aanvraag voor de WIA-uitkering moet opsturen. Dit betekent concreet: uiterlijk in week 91.

Wanneer moeten we de eindevaluatie eerder invullen?

U vult de eindevaluatie ook in wanneer uw werknemer uit dienst gaat én tien weken of langer ziek is.Meer informatie over de Wet verbetering poortwachter vindt u in de toolbox Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter.