Per 2023 nog geen nieuwe regels WW-premie bij urenuitbreiding

5 december 2022 | Door redactie

Werkgevers kunnen ook in het jaar 2023 een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vast contract. Er komt per 1 januari 2023 nog geen wijziging in de regelgeving bij tijdelijke urenuitbreiding en meerdere arbeidsomvangen.

Lees ook het nieuwsbericht Minister informeert over gedifferentieerde Awf-premie

Per 2023 bedraagt de lage WW-premie – ook wel Awf-premie genoemd – 2,64% en de hoge 7,64%. De lage premie kan de werkgever toepassen voor werknemers met een vast contract. Hiervoor moet het contract voldoen aan de volgende drie eisen:

  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen.
  • De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde duur.
  • De contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Er is dus geen sprake van een oproepovereenkomst.

Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding en meerdere arbeidsomvangen

Als voor een arbeidsovereenkomst met een werknemer op grond van de bovenstaande voorwaarden de lage WW-premie geldt, geldt de lage WW-premie voor deze arbeidsovereenkomst ook als een werkgever daarin een tijdelijke urenuitbreiding opneemt of meerdere arbeidsomvangen overeenkomt. Een tijdelijke urenuitbreiding op de bestaande arbeidsovereenkomst ziet de Belastingdienst niet als een aparte arbeidsovereenkomst. En een arbeidsovereenkomst waarin een werkgever met de werknemer meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week, vierweken, of maand heeft afgesproken, ziet de Belastingdienst niet als een oproepovereenkomst. Denk aan een arbeidsovereenkomst waarin is opgenomen dat een werknemer in de wintermaanden 36 uur per week werkt en in de zomermaanden 28 uur per week.

Regels die in 2022 gelden, blijven gelden in 2023

De tijdelijke regels rondom de urenuitbreiding en meerdere arbeidsomvangen, zijn het gevolg van een eind 2021 gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Per 2023 zouden er nadere regels komen voor de toepassing van de hoge of de lage WW-premie bij zulke arbeidsovereenkomsten. Voor 2023 is dat echter nog niet het geval: de regels zoals die in 2022 gelden, blijven ook in 2023 gelden. Dit staat in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst.