Ziektewet

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering van UWV. Daarbij gaat het om werknemers die geen werkgever (meer) hebben, onder de no-riskpolis vallen of ziek zijn als gevolg van een zwangerschap.

De hoogte van de ZW-premie wordt voor grote, middelgrote en kleine werkgevers op verschillende manieren bepaald. Over het algemeen geldt: hoe meer (ex-)werknemers een beroep doen op een Ziektewetuitkering, hoe hoger de premie voor een werkgever is. Werkgevers kunnen ook eigenrisicodrager worden voor de ZIektewet, dan hoeven ze de werkgeverspremie niet te betalen, maar komen de ZW-uitkeringen én de inspanningen voor re-integratie op hun eigen bordje terecht.

Nieuws

Re-integratieverslag ZW-uitkering online in te dienen

06-10-2023

Het is voor werkgevers nu ook mogelijk om het re-integratieverslag van een werknemer die ziek uit dienst gaat en een Ziektewet-uitkering nod...

Eigenrisicodrager ZW kan UWV om dagloonberekening vragen

27-09-2023

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), is het uw eigen verantwoordelijkheid om het dagloon van zieke (ex-)werknemer...

Grenzen omvang werkgevers voor Whk 2024 bekend

06-09-2023

UWV maakte onlangs de grenzen voor 2024 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (Whk) bekend. De opbouw va...

Lagere gemiddelde premie ZW en WGA per 2024

04-09-2023

Een werkgever betaalt in 2024 gemiddeld minder premie voor de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (W...