Definitie inkomstenverhouding uitgesteld tot 2023

De invoering van de nieuwe definitie van het begrip inkomstenverhouding is een jaar uitgesteld en gaat nu waarschijnlijk in per 1 januari 2023. Dat staat in het document Stand van de uitvoering van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW).

4 februari 2021 | Door redactie

Inkomstenverhoudingen (IKV’s) vormen dé basis van de werknemersgegevens. Daarom is het belangrijk dat een werkgever de informatie rond inkomstenverhoudingen goed in zijn loonaangifte opneemt, zodat ze juist in de polisadministratie terechtkomen. En om de kwaliteit van de polisadministratie te verbeteren, moet er volgens minister Koolmees van SZW een precieze definitie komen van het begrip IKV. Dit begrip moest gaan gelden vanaf 1 januari 2022, maar dit is uitgesteld tot 1 januari 2023.
Het uitstel komt onder meer door de samenloop met de invoering van Vereenvoudiging beslagvrije voet (VBVV) en de uitvoering van het project AVWB (arbeidsvoorwaardenbedrag). De VBVV geldt per 1 januari 2021, maar er is meer tijd nodig voor de benodigde wijzigingen en de nazorgactiviteiten. Daardoor is er minder tijd voor de invoering van de definitie van IKV en bestaat het risico dat deze niet op tijd gehaald wordt. De definitie wordt opgenomen in het Besluit structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. 

Definitie nodig vanwege hoge en lage WW-premie

Aanleiding voor de nieuwe definitie is de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en het onderscheid in de lage en hoge WW-premie. Hiervoor moet onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten dienstbetrekkingen en dat maakt loonaangifte doen in afzonderlijke IKV’s noodzakelijk. De voorgestelde definitie luidt kort gezegd: de IKV is de rechtsbetrekking waarvoor de werkgever in de loonaangifte gegevens opgeeft. Denk bij een rechtsbetrekking aan een (fictieve) dienstbetrekking. Iedere rechtsbetrekking met de werknemer heeft een eigen IKV-nummer in de loonadministratie en loonaangifte. Dit nummer gebruikt de werkgever voor het opgeven van alle gegevens over deze IKV, vanaf het begin tot en met het einde ervan. 
In 2021 mag u nog meerdere dienstbetrekkingen in dezelfde inkomstenverhouding aangeven in de aangifte loonheffingen. Uit een brief van minister Koolmees blijkt dat deze gedoogsituatie ook met een jaar wordt verlengd.