Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben werknemers sinds 1 januari 2020 na 3 jaar recht op een vast contract en bij vertrek meteen vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding, in plaats van pas na 2 jaar dienstverband. Daarnaast heeft de werkgever een nieuwe ontslaggrond gekregen om werknemers te ontslaan: de i-grond. Ook zijn er ingrijpende veranderingen doorgevoerd met betrekking tot het nulurencontract en min-maxcontract, payrollwerknemers en de opbouw van de WW-premie.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?
De WAB is de laatste grote aanpassing in het arbeidsrecht. Het is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid. De WAB is geen op zichzelf staande wet, maar het zijn wijzigingen in verschillende wetten, zoals bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek (BW). De WAB heeft onder meer gevolgen voor de hoogte van de WW-premie, de transitievergoeding, de ketenregeling, de payrollmedewerker en de positie van flexibele krachten, zoals de oproepkracht.

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk? Deze toolbox zet het...

Tools

Verdiepingsartikelen

Termijnen in het arbeidsrecht

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 5 minuten | 17-08-2020

In de wet zijn vervaltermijnen opgenomen die gelden als een werknemer wil opkomen tegen bijvoorbeeld een ontslag op staande voet of een opze...

WAB onder de loep na woelig half jaar

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 5 minuten | 27-07-2020

De Wet werk en zekerheid (WWZ) werd in 2015 in zo’n rap tempo ingevoerd, dat later herstelwetgeving noodzakelijk bleek te zijn. Het ging daa...

De jaarurennorm en de WW-premie: zo verhouden ze zich tot elkaar

Werkloosheidswet (WW) 5 minuten | 28-04-2020

Jaarurennormen kunnen uw organisatie een hoop flexibiliteit opleveren, terwijl werknemers er geen financiële zekerheid voor hoeven in te lev...

Infographics

Slapend dienstverband

Ontslag Publicatiedatum 12-05-2020

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het ‘slapend dienstverband’. In de infographic ziet u wat er de afgelopen jaren gebeurd is.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Hoe berekent UWV compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte?
Vanaf 1 april 2020 kunt u van UWV compensatie ontvangen voor transitievergoedingen die u heeft betaald bij ontslag na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht. Ook transitievergoedingen die u tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 heeft betaald, of... Lees het hele antwoord