Werkgeversorganisaties stellen crisisclausule voor

De werkgeversorganisaties hebben hun arbeidsvoorwaardennota voor 2021 gepubliceerd. Hierin staan concrete adviezen voor de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden in collectieve arbeidsvoorwaarden (cao’s) of arbeidsvoorwaardenreglementen (avr’s).

3 februari 2021 | Door redactie

De coronacrisis speelt een belangrijke rol in de arbeidsvoorwaardennota; volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN moet in nieuwe cao’s meer rekening gehouden worden met een crisissituatie, om financiële problemen te voorkomen. De werkgeversorganisaties willen het komende jaar inzetten op meer meebewegende arbeidsvoorwaarden en stellen in de ‘Arbeidsvoorwaardennota Schaken op meerdere borden. Arbeidsvoorwaarden in onzekere tijden’ onder meer een zogenoemde crisisclausule voor. Daarmee kan een werkgever bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden tijdelijk versoberen of de afgesproken loonstijging tijdelijk afstellen, uitstellen of omzetten in verlof als er zich een crisis voordoet. Een andere mogelijkheid die genoemd wordt is de niet-structurele winstafhankelijke beloning. Zo kan een werkgever de eindejaarsuitkering winstafhankelijk maken. Als het niet wenselijk is om winst als criterium te gebruiken, kan een werkgever de beloning ook laten afhangen van bijvoorbeeld de klantwaardering van de organisatie of van individuele prestaties van de werknemer. 

Hogere beloningen als organisatie beter presteert

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN vinden het belangrijk dat werkgevers hun beloningen kunnen aanpassen aan de economische realiteit. Omdat door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) faillissementen en ontslagen vooralsnog zijn voorkomen, was volgens de organisaties de urgentie hiertoe onder werkgevers niet zo groot. Maar volgens hen kunnen werkgevers samen met hun werknemers zorgen voor groei, efficiëntie of kostenbesparingen, waardoor er meer financiële ruimte ontstaat die de werkgever met de werknemers kan delen. Als een organisatie beter presteert dan verwacht, zullen de werknemers hiervan meer profiteren dan afgesproken. Zo kan een werkgever in dat geval meer loon betalen. Maar als een organisatie verlies lijdt, zullen werknemers moeten bijdragen door middel van noodzakelijke kostenbesparingen.

Bijlagen bij dit bericht