Informatierecht

Elke ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Dit recht is verankerd in artikel 31 van de WOR. Zo heeft de OR volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals het jaarverslag, de jaarrekening en begrotingen. Dit is passief informatierecht; de bestuurder moet deze informatie ongevraagd aan de OR verstrekken. Daarnaast heeft de OR het actieve informatierecht; in de overlegvergadering of daarbuiten mogen OR-leden van de bestuurder alle informatie te vragen die nodig is voor de vervulling van zijn medezeggenschapstaken. De commissies van de OR hebben dezelfde bevoegdheid. 

Uitgelicht

Wat als de bestuurder de OR niet informeert?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad het recht op informatie van de organisatie. Als een bestuurder hier...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 01-03-2017

PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 15-03-2017

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Artikel 31 b WOR: Wat wilt u weten over de werknemers die u vertegenwoordigt?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 4 minuten | 13-08-2019

Uw OR is gekozen door en uit de werknemers met kiesrechten en heeft volgens de wet (artikel 2, lid 1 WOR) een dubbele opdracht: overleggen m...

Infographics

Rechten OR bij inspecties

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-08-2019

Eén van de stimulerende taken van de OR (artikel 28 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) is het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Inspectie...

E-learning

Informatierecht van de OR
Videocollege
12 minuten
22-05-2014

Vraag en antwoord

Wat kunnen we doen als bestuurder het adviesrecht negeert voor ondernemingsplannen?
Een meerjarig ondernemingsplan is een beleidsplan waarin strategische keuzes voor de nabije toekomst worden gemaakt. Dat mag u niet verwarren met concrete voorgenomen besluiten waarover uw bestuurder (als het een flinke uitbreiding betreft) eerst OR-advies moet inwinnen. Dat wil overigens... Lees het hele antwoord