Goed presteren maakt nog geen goede manager

21 juni 2023 | Door redactie

Lopen er in de organisatie talentvolle werknemers rond in wie de leidinggevende toekomstige leiders ziet, dan is het zaak om deze mensen op de juiste manier klaar te stomen voor managementfuncties. Dit betekent ook dat de leidinggevende eerlijk moet zijn tegen werknemers die niet over de gevraagde leidinggevende capaciteiten beschikken.

De competenties waarover een goede manager moet beschikken, zijn tot op zekere hoogte te ontwikkelen. Toch is niet iedereen in de wieg gelegd om een leidinggevende functie te bekleden. De leidinggevende moet geen valse verwachtingen wekken. Met complimenten strooien doet een manager misschien vanuit de beste bedoelingen, maar dit kan een heel eigen leven gaan leiden. De leidinggevende moet daarom niet te pas en te onpas roepen dat een werknemer ‘geweldig’ presteert als hij eigenlijk precies doet wat er van hem wordt verwacht. Werknemers moeten weten wat het verschil is tussen goed presteren en uitzonderlijk presteren. In dat laatste geval moet de leidinggevende hen daarvoor ook openlijk belonen en prijzen.

Tips voor managers van de toekomst

Een aantal andere tips voor het begeleiden van talentvolle werknemers tot de leiders van de toekomst:

  • Innovatie en het maken van nieuwe plannen gaan nu eenmaal gepaard met risico’s. Zorg dat talentvolle werknemers vanaf het begin van hun leiderschapsontwikkeling leren omgaan met risico’s, anders kunnen ze er ook niet mee omgaan als ze eenmaal een leidinggevende functie hebben.
  • Grijp niet in als de werknemer een fout maakt, tenzij het echt uit de hand dreigt te lopen. Fouten maken is leerzaam. De werknemer altijd voor fouten willen behoeden, ondermijnt zijn zelfvertrouwen en positie.
  • Creëer een sfeer van openheid en vertrouwen. Wijs eventueel een mentor of coach aan voor de werknemer, met wie hij kan praten over zijn leiderschapsontwikkeling, successen en fouten. De mentor of coach kan opbouwende, correctieve feedback geven (e-learning): suggesties ter verbetering, oproepen om een situatie de volgende keer anders op te lossen of de werknemer erop wijzen als hij iets niet optimaal heeft aangepakt.

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Feedback geven
E-learning | VideoCollege 11 minuten